You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Các thiết bị trong đúc khuôn mẫu chảy

Các thiết bị trong đúc khuôn mẫu chảy

  • Máy nén khí và hệ thống dẫn khí: Cung cấp khí cho toàn bộ hệ thống trong quá trình đúc.
  • Các khuôn cao su: Sử dụng để tạo ra các mẫu sáp
  • Mỏ hàn: sử dụng để hàn mẫu sáp vào cây sáp.
  • Các lát (Flask): để tạo khuôn thạch cao.
  • Cây gắp: Để thao tác với khuôn thạch cao khi đã được nung nóng.
  • Cân điện tử: Để đo khối lượng cây sáp và khối lượng thạch cao nhằm cân chỉnh cho phù hợp với yêu cầu.
  • Bình khí Argon: Cung cấp khí trơ cho máy đúc chân không MC15.
  • Hệ thống giải nhiệt: Giải nhiệt cho máy đúc chân không MC15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *