You are here: Home » Công Nghệ » Chọn Bạc dẫn hướng trong khuôn ép phun

Chọn Bạc dẫn hướng trong khuôn ép phun

Loại trơn:

 

Loại có vai:

 

Loại không vai tự bôi trơn:

 

Loại có vai tự bôi trơn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *