You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_4: Các chi tiết định vị mặt trụ ngoài và mặt trụ trong.

Đồ Gá Bài_4: Các chi tiết định vị mặt trụ ngoài và mặt trụ trong.

do-ga-32

1.Các chi tiết định vị mặt trụ ngoài (khối V):

Các chi tiết định vị mặt trụ ngoài dùng để định vị mặt trụ ngoài, mặt làm việc của khối V là hai mặt phẳng hợp với nhau một góc α: α = 60°, α = 90°, α = 120°.

Có ba loại khối V thường dùng:

– Khối V ngắn (hình 1.10a): Dùng để định vị cấc trục có chiều dài nhỏ.

-Khối V dài (hình l.l0b): Dùng để định vị các trụ có chiều dài lớn.

-Khối V định vị mặt trụ thô (hình l.l0c): Mặt định vị khối V nhỏ, bề rộng thường từ 2 ÷5 mm hoặc khía nhám.

do-ga-4311

Khối V được định vị chính xác trên thân đồ gá bằng hai chốt theo lắp
Ghép H7/js6 . Khối V được chế tạo bằng thép 20X, 20, mặt định vị thấm c sâu từ 0,8 ÷ 1,2 mm, nhiệt luyện đạt độ cứng 58 ÷62 HRC.

– Khối V ngắn hạn chế hai bậc tự do:

do-ga-41

– Khối V dài hạn chế bốn bậc tự do:

do-ga-42

 

 

 

2.Các chi tiết định vị mặt trụ trong:

Các chi tiết định vị mặt trụ trong gồm: chốt định vị và côn định vị.

* Chốt định vị (hình 1.11)

do-ga-44

Chốt định vị có hai loại: Chốt định vị không có vai (hình 1.11a) và chốt định vị có vai (hình 1.11b).

– Chốt có chiều cao phần làm việc <1/3 chiều cao của lỗ được gọi là chốt  ngắn
– Chốt định vị có chiều cao > 1/3 chiều cao của lỗ chi tiết gia công gọi là chốt dài.

– Chốt ngắn vén bên khử một bậc tự do (hình 1.11c).

– Chối định vị được lắp với thân đồ gá theo lắp ghép H7/p6 , trường hợp khác
khác có thể lắp cố định với thân đồ gá bằng đai ốc hoặc vít (hình 1.11e, d).

*Côn định vị( hình 1.12):

Côn định vị dùng để định vị mặt đầu của lỗ. Mặt làm việc của côn định vị có ba phần cách nhau 120° nên chi tiết gia công được xem như đặt trên ba điểm của góc côn α = 60° hoặc α =90°

do-ga-45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *