You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_6:Nguyên tắc kẹp chặt chi tiết trong gia công

Đồ Gá Bài_6:Nguyên tắc kẹp chặt chi tiết trong gia công

do-ga-6.3

1. Yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt:

– Kẹp chặt không được làm thay đổi vị trí định vị của chi tiết gia công.
– Lực kẹp chặt vừa đủ, không được nhỏ quá trị số cần thiết hoặc không lớn quá làm cho chi tiết gia công bị biến dạng.
– Biến dạng do lực kẹp gây ra không được vượt quá giới hạn cho phép.
– Động tác kẹp phải nhanh, nhẹ, thao tác phải thuận lợi và an toàn.
– Các cơ cấu kẹp chặt phải nhỏ gọn đơn giản và thành một khối để dễ bảo quản và sửa chữa.

2. Phương chiều của lực kẹp chặt:do-ga-6.1

– Phương của lực kẹp phải thẳng góc với mặt định vị chính.
– Chiều của lực kẹp chặt hướng từ ngoài vào mặt định vị.
– Chiều của lực kẹp không nên ngược chiều với lực cắt và chiều của trọng lượng chi tiết gia công.
– Lực kẹp chặt nên cùng chiều với lực cắt và trọng lượng của chi tiết.

Trường hợp:

a: w > P+G (hình 1.13a).

b: w< P+G (hình 1.13b).
c: w = Fmg.f > P+G (hình l. 13c).
Fmg > (P+G)/f
Nhưng đôi khi vì kết cấu không cho phép thì chọn chúng thẳng góc với nhau (hình1.13c).

3. Điểm đặt của lực kẹp chặt (hình 1.14):

Điểm đặt của lực kẹp chặt thoả mãn hai điểu kiện sau:

– Kẹp chặt chi tiết ít bị biến dạng nhất, vậy điểm đặt phải tác dụng vào chỗ có độ cứng vững lớn.
– Lực kẹp chặt không gây ra mô-men quay đối với vật gia công, vì vậy điểm đặt của lực kẹp chặt phải đặt ở trong diện tích định vị hoặc trong diên tích các điểm đỡ và phải gần mặt gia công.

do-ga-6.2

Hình 1.14a: Điểm đặt của lực kẹp nằm ngoài diện tích định vị khi kẹp chặt làm cho chi tiết bị lật.

Hình 1.14b: Điểm đặt nằm ngay trên diện tích định vị khi kẹp sẽ không sinh ra biến dạng chi tiết.

Hình 1.14c: Điểm đặt của lực kẹp đặt đúng vào đỉnh piston kém cứng vững dễ làm cho chi tiết bị biến dạng.

Hình 1.14d: Điểm đặt của lực kẹp chặt vào thành piston sẽ không bị biến dạng.

Hình 1.14e: Điểm đặt nằm ngoài diện tích định vị tạo ra mô-men làm cho thân máy bị biến dạng.

Hình 1.14f: Điểm đặt sẽ gây ra mô-men w.a làm cho vật gia công bị đảo vị trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *