You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống kênh dẫn gia nhiệt bên ngoài

Hệ thống kênh dẫn gia nhiệt bên ngoài

Đối với kênh dẫn gia nhiệt ngoài thì vận tốc dòng nhựa lớn nhất tại trung tâm của kênh dẫn và thấp nhất ở bề mặt tiếp xúc của dòng nhựa nóng chảy và thành kênh dẫn, do ma sát giữa dòng nhựa và thành. Còn kênh dẫn gia nhiệt trong thì vận tốc dòng chảy lớn nhất ở khu vực gần lõi gia nhiệt, vận tốc thấp ở khu vực thành kênh dẫn do bị ảnh hưởng của lớp nhựa mỏng bị đông lại.

Hình 2.13 Phân phối nhiệt độ của hệ thống kênh dẫn gia nhiệt ngoài và

 gia nhiệt trong.

 

Sự phối hợp giữa các loại bộ chia nhựa và đầu phun khác nhau cho ta các loại kênh dẫn nóng có cấu trúc khác nhau.

   Bảng 2.4.  So sánh các loại kênh dẫn.

 

Loại kênh dẫn Ưu điểm Khuyết điểm
Kênh dẫn cách ly
 • Thiết kế tương đối đơn giản hơn.
 • Giá thành rẻ hơn.
 • Không đòi hỏi làm lạnh ở đầu phun.
 • Cần thời gian chu trình nhanh để duy trì tình trạng chảy của dòng vật liệu.
 • Thời gian khởi động lâu để đưa đến nhiệt độ ổn định của dòng chảy.
Kênh dẫn nhựa gia nhiệt trong
 • Phân bố nhiệt tốt hơn.
 • Giá thành cao và thiết kế phức tạp hơn.
 • Cần thiết kế cân bằng kênh dẫn và kiểm soát nhiệt tinh vi hơn.
 • Phải kiểm soát dãn nở nhiệt của hệ thống khuôn và các bộ phận.
Kênh dẫn gia nhiệt ngoài
 • Phân bố nhiệt tốt hơn.
 • Kiểm soát nhiệt tốt hơn.
 • Cần thiết kế cân bằng kênh dẫn và kiểm soát nhiệt tinh vi hơn.
 • Phải kiểm soát dãn nở nhiệt của hệ thống khuôn và các bộ phận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *