You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Khuôn Dập Bài_1: Phân loại khuôn và những yêu cầu cơ bản của khuôn

Khuôn Dập Bài_1: Phân loại khuôn và những yêu cầu cơ bản của khuôn

khuon-1

1. Phân loại khuôn:

Dựa vào đặc tính công nghệ và mức độ phức tạp của khuôn để phân loại.

– Theo đặc tính công nghệ của khuôn dược chia thành nhiều loại mang tên chính nguyên công ấy như:

+ Khuôn dập cắt.

+ Khuôn đột lỗ.

+ Khuôn dập vuốt.

+ Khuôn cuốn mcp.

+ Khuôn dập nổi.

– Theo kết cấu và mức độ phức tạp của khuôn được chia làm ba loại chính:

+ Khuôn đơn giản: Sau một lần dập chỉ thực hiện được một công việc nhất định.

+ Khuôn liên tục: Sau mỗi lần dập thực hiện được hai hay nhiều công việc.

+ Khuôn phối hợp: Chi tiết được hoàn chỉnh sau một lần dập của máy, có nghĩa là tất cả các nguyên công tạo thành sản phẩm được thực hiện đồng thời cùng một lúc.

2. Những yèu cầu cơ bản của khuôn:

–  Độ chính xác và chất lượng của sản phẩm phải đúng bản vẽ và các yêu cầu khác.

–  Các chi tiết của khuôn phải có độ bền cao dễ dàng thay thế khi mòn, hỏng.

–  Quá trình vận hành an toàn, thuận tiện kể cả việc gá đặt và tháo lắp.

–  Năng suất dập cao.

–  Kết cấu đơn giản, dỗ dàng chế tạo và lắp ráp.

–  Hiệu quả kinh tế cao.

–  Phế liệu khi dập ít.

Sử dụng triệt để những chi tiết của khuôn đã được tiêu chuẩn hoá, không nên sử dụng những chi tiết chuyên dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *