You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Khuôn Dập Bài_16: Kết cấu của khuôn dập nóng

Khuôn Dập Bài_16: Kết cấu của khuôn dập nóng

dap-nong-16.1

 

Khuôn dập nóng có nhiều loại và nhiều kiểu khác nhau:

 

a) Khuôn đơn giản có một mặt phân khuôn không có bộ phận dần hướng:

Cấu tạo gồm: hai khối khuôn được chế tạo lòng khuôn và rãnh thoát pavia để tạo hình sản phẩm, đối diện với mặt phân khuôn là chốt đuôi én.
Để lắp khối khuôn trên với đầu máy, khối khuôn dưới được lắp với bàn máy. Phôi liệu trước khi đưa vào lòng khuôn nhờ tác dụng của đầu máy mang nửa khuôn trên di xuống ép phôi để điền đầy lòng khuôn, Sau một lần di chuyển của đầu máy phôi liệu được tạo thành hình sản phẩm.

 

b) Khuôn dập nóng nhiều lòng khuôn có hộ phận dẫn hướng ( hình 7.2):

dap-nong-16.2

dap-nong-16.3

– Khuôn gồm hai nửa: nửa khuôn trên và nửa khuôn dưới. Mặt phân khuôn có kết cấu bậc ở giữa vát còn làm phần định hướng. Trên mặt phân khuôn gồm:
– Lòng khuôn 1: dập vuốt.
– Lòng khuôn 2: ép tụ.
– Lòng khuôn 3: dập thô.
– Lòng khuôn 4: dập tạo hình.
– Lòng khuôn 5: dập cắt.
Như vậy, mỗi lần đầu máy đi xuống thì hoàn thành một sản phẩm.

c) Khuôn cắt bavia (hình 7.3):

Hầu hết các vật rèn sau khi dập nóng đều phải tiến hành cắt pavia hoặc đột lớp chưa thấu bằng khuôn cắt dột. Tuỳ theo khả năng công nghệ mà khuôn được bố trí trên cùng một hoặc hai công việc. Khuôn gồm có đế (1), cối cắt (2), sản phẩm dập (3), chày cắt (4), chốt đẩy phế liệu (5), tấm đẩy (6), chày đột (7), tấm đẩy sản phẩm (8).

 

dap-nong-16.4

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *