You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Khuôn Dập Bài_17:Cấu tạo lòng khuôn dập nóng

Khuôn Dập Bài_17:Cấu tạo lòng khuôn dập nóng

dap-nong-17.1

 

Lòng khuôn dập nóng chia thành 3 loại:
– Lòng khuôn chuẩn bị.
– Lòng khuôn dập thô.
– Lòng khuôn dập tinh.
Cấu tạo của lòng khuôn phải thoá mãn hai yêu cầu:
– Dễ dàng đẩy kim loại trong lòng khuôn.
– Dễ lấy sán phẩm ra khỏi lòng khuôn.

dap-nong-17.2

Do yêu cầu trên nên cấu tạo lòng khuôn phải đảm bảo có độ dốc thành lòng khuôn và bán kính góc lượn trong lòng khuôn, rãnh bavia.

a) Độ dốc thành lòng khuôn:

– Độ dốc thành lòng khuôn nhằm mục đích để cho kim loại dễ điền đầy trong lòng khuôn và dễ lấy sản phẩm ra khỏi lòng khuôn.
Trong đó:
α: Độ dốc thành lòng khuôn ngoài.
β :Độ dốc thành lòng khuôn trong.
R: Bán kính góc lượn trong.
r: Bán kính góc lượn ngoài.

Trị số dốc thành lòng khuôn phụ thuộc vào thiết bị dập.
– Độ dốc thành lòng khuôn trên máy búa lớn hơn trên máy ép.
– Độ dốc thành lòng khuôn dập chuẩn bị và lòng khuôn dập thô lớn hơn dập tinh.
Độ dốc thành lòng khuôn trong β lớn hơn độ dốc thành lòng khuôn ngoài α.

dap-nong-17.3

b) Bán kính góc lượn:

Bán kính góc lượn trong và ngoài có tác dụng tạo dao kim loại di chuyển dễ dàng, nâng cao độ bền của khuôn, tránh cho vật dập khỏi nứt, gấp.
R = (1,2 ÷1,5)r hoặc R = (0,2÷0,3)h
R = (0,2÷0,3)b
Trong đó: h hoặc b là chiều cao hoặc chiều dài của cạnh tạo góc có kích thước lớn nhất.

dap-nong-17.4

Rãnh bavia là những phần rỗng trên mặt khuôn gồm lòng khuôn có tác dụng tạo thành lớp đệm chứa đựng lượng kim loại thừa trong lòng khuôn.
Rãnh bavia có 5 loại (hình 7.5)

– Loại a: Thường dùng trong tất cả các loại khuôn từ khuôn trên máy ép trục khuỷu, rãnh này có ưu điểm dễ cắt pavia trên sản phẩm dập.
– Loại b: Áp dụng trong trường hợp vật rèn phức tạp.
– Loại c: Dùng dể dập sản phẩm thiếu nhiều kim loại.
– Loại d: Dùng khi sản phẩm ít kim loại.
– Loại e: Dùng cho các khuôn trên máy ép trục khuỷu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *