You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Lỗ khí

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Lỗ khí

Các lỗ khí xảy ra khi các dòng chảy của nhựa cùng bao quanh các bọt khí. Khuyết tật lỗ khí khiến cho nhựa không thể điền đầy một cách hoàn toàũ và làm xấu bề mặt sản phẩm. Ngoài ra, các lỗ khí còn tạo ra ứng suất nén lên các vùng khác của sản phẩm và bị gia nhiệt gây ra các vết cháy trên bề mặt sản phẩm.

 

Hình 6.1 – Các lỗ khí trên bề mặt sản phẩm.

Nguyên nhân:

+ Ảnh hưởng của sự ưu tiên dòng chảy.

+ Sự không cân bằng dòng vì sản phẩm cố bề dày không đồng đều. + BỐ trí hệ thống thoát khí trên khuôn chưa tốt.

 

Hình 6.2 – Nguyên nhân gây ra lỗ khí. Cách khắc phục :

Trên khuôn :

+ Thiết kế bê dày sản phẩm hợp lý để tránh hiện tượng ưu tiên và mất cân bằng dòng chảy (xem chương 2)

+ Cần cân bằng dòng trên hệ thống kênh dẫn và bố trí hệ thống thoát khí hợp lý. Ta cổ thể thay đổi hệ thống kênh dẫn để phần nhựa được đỉền đầy sau cùng nằm ở vị trí thoát khí thích hợp. Nếu khí vân tồn tại trong lòng khuôn thì ta nên thêm vào một số ti thoát khí để khí thoát ra ngoài dễ dàng hơn (xem bô” trí hệ thống thoát khí ở chương 3).

Máy ép phun :

+ Giảm vận tốc phun vì vận tốc phun lớn sẽ làm cho nhựa bắn thành tia và khí sẽ dễ dàng lẫn vào. Khi nhựa được phun với vận tốc chậm thì khí sẽ có đủ thời gian để thoát ra ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *