You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Mắt cá

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Mắt cá

Mắt cá trên bề mặt sản phẩm là do vật liệu chưa nóng chảy hoàn toàn bị đểy vào lòng khuôn.

 

Nguyên nhân:

+ Nhiệt nóng chảy thếp : những viên nhựa chưa bị nóng chảy hoàn toàn hòa vào dòng phun và vao khuôn gây các mắc cá.

+ Nhiều vật liệu nghiền lại : hình dạng và kích thước của vật liệu nghiên ôngl hình dạng và kích thưđc của vệt liệu cơ bản nên khí dễ lẫn vào khiến chứng khổ hòa lẫn vào nhau.

+ Vật liệu chứa nhiều chất bẩn.

+ Tốc độ quay cảu trục vít chậm : nếu tốc độ quya của trục vít và áp hồi được cài đặt quá thấp thì cổ khả năng không tạo đủ nhiệt ma sát để ỉàm nống chảy hoàn toàn vật liệu trong khoang cấp liệu.

Cách khắc phục:

Vật liệu:

+ Giảm vật liệu nghiền lại.

+ Cất giữ các vật liệu khác nhau trong các túi khác nhau để tránh việc chứng lẫn vào nhau.

Máy ép phun

+ Tăng nhiệt khoang cấp liệu.

+ Tăng áp hồi để hỗn hợp nhựa hòa lẫn vào nhau hoàn toàn.

+ Tăng tốc độ quay của trục vít để tăng nhiệt ma sát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *