You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Vết lõm và lỗ trếng

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Vết lõm và lỗ trếng

vết lõm và lỗ trống xảy ra khi có sự co rút không đều giữa các vùng yật liệu.

Hình 6.18 – vết lõm và lỗ trông trên sản phẩm.

Nguyên nhân:

+ Nguyên nhân chính gây ra vết lõm và lỗ trống là sự co rút vật liệu trong quá trình làm nguội. Vì vật liệu có xu hưổng nguội từ ngoài vào trong ndn sự co rút của phần vật liệu bên trong sẽ kéo phần vật liệu trên bề mặt sản phẩm lõm xuống gây ra các vết lõm. Nếu phần vật liệu ở bề mặt đủ cứng để chống lại lực kéo thì hai phần vật liệu sẽ tách rời nhau gây ra các lỗ trống bên trong.

+ Sản phẩm có bề dày không đều hoặc các vấu lồi, gân tăng cứng thiết kế không đúng thường gây ra những vết lõm ở mặt đối diện.

+ Bù liệu thiếu.

 

+ Áp suất phun và áp suất định hình thấp.

+ Thời gian giữ và thời gian làm nguội ngắn.

+ Nhiệt làm chảy dẻo vật liệu và/hoặc nhiệt khuôn được cài đặt quá cao.

Cách khắc phục :

Sản phẩm:

+ Giảm bề dày sản phẩm ỡ những nơi xảy ra vết lốm và thiết kế các vấu lồi cũng như gân tăng cứng hợp lý (xem chương 2)

Trên khuôn

+ Tăng kích thước kếnh dẫn và miệng phun để miệng phun không bị nguội sớm.

+ Thêm hoặc làm lớn các lỗ thoát khí

+ Đặt miệng phun hợp lý : đảm bảo hướng dòng chảy từ vùng dày sang vùng mỏng.

Máy ép phun :

+ Tăng khoảng đệm (cushion) ở cuối giai đoạn phun để bù liệu tốt. Khoảng cách này vào khoảng 3mm (0.12inches)

 

+ Tăng áp phun và thời gian giữ + Tăng thời gian tiến của trục vít và giảm tốc độ phun.

+ Gỉảm nhiệt hốa dẻo và nhiệt thành khuôn.

+ Tăng thời gian làm nguội.

+ Kiểm tra van hồi tự hở để đảm bảo vật liệu không bị rò về phía sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *