You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Vết ran nứt

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Vết ran nứt

Nguyên nhân:

+ ứng suất dư cao

+ Nhiều đường hàn làm yếu sản phẩm.

+ Sự co rút theo nhiều hướng khác nhau củã nhựa khỉ nguội.

Cách khắc phục :

+ Tăng bề dày sản phẩm để giảm ứng suất dư.

+ Giảm sự co rut vật liệu theo nhiều hướng (xem chương 3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *