You are here: Home » Công Nghệ » Miệng phun đóng mở bằng nhiệt

Miệng phun đóng mở bằng nhiệt

Ngoài cách đóng mở trực tiếp miệng phun bằng van ta còn có thể điều khiển đóng mở miệng van bằng nhiệt. Seki corporation là hãng đầu tiên đề suất việc điều khiển này cách đây 20 năm. Hoạt động của loại này dựa trên việc cho nóng chảy hoặc hơi đông đặc tạm thời nhựa tại vùng miệng phun thông qua việc cấp hoặc không cấp nhiệt cho thanh gia nhiệt đặt bên trong đầu phun gần miệng phun. Thanh gia nhiệt này được điều khiển nhiệt độc lập theo chu trình ép phun. Thanh này sẽ được cấp điện gia nhiệt trong thời gian phun. Duy trì áp suất và thời gian khuôn đóng lại chuẩn bị ép và được tắt trong giai đoạn làm nguội và đẩy sản phẩm ra ngoài. Do khối lượng nhỏ nên thanh gia nhiệt này có thể làm nóng hay nguội rất nhanh chóng. Thiết kế này sẽ hoạt động hiệu quả tốt nếu đầu phun được làm mát bên ngoài tốt.

Hình 2.42 Đầu phun sử dụng  miệng phun đóng mở bằng nhiệt.

  1. d) Vị trí miệng phun:.

Hệ thống hotrunner được sử dụng cho các sản phẩm sản xuất với số lượng lớn với những hệ thống tự động hóa cao. Ngoài ra hệ thống này còn cho phép các kỹ thuật mới dựa trên cơ sở khả năng có thể đặt vị trí cổng phun.

Miệng phun ở trung tâm sản phẩm : là loại đơn giản nhất, dễ điều khiển được nhiệt độ, qua đó không phụ thuộc vào lượng nhựa và chu kỳ, cũng thích hợp với các hệ thống khuôn lớn. Có thể sử dụng để phun trực tiếp vào sản phẩm hoặc phun vào các kênh nhựa thông thường.

Hình 2.43 Miệng phun đặt ở trung tâm sản phẩm.

 

Miệng phun đặt ở phía bên khuôn: được sử dụng khi chi tiết tương đối lớn mà chỉ cho phép 1 cách đặt miệng phun ở thành bên của sản phẩm trong khuôn. Thường sử dụng gắn liền với kênh dẫn nhựa nóng.

Hình 2.44 Miệng phun đặt ở bên khuôn.

 

Phun trực tiếp vào tâm ở nhiều lòng khuôn: đây là cách bố trí phổ biến nhất trong hệ thống kênh dẫn nóng có nhiều lòng khuôn trên 1 khuôn. Ưu điểm là tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm sụt áp và thời gian chu kỳ ngắn do giảm chiều dài đường kênh dẫn so với các loại bố trí tại mép, giảm chi phí gia công sản phẩm lại sau khi sản xuất.

Hình 2.45 Phun trực tiếp vào tâm ở nhiều lòng khuôn.

 

Phun gián tiếp vào mép ở khuôn nhiều lòng khuôn: giống phun vào mép ở trường hợp khuôn đơn.

Hình 2.46 Phun gián tiếp vào mép lòng khuôn.

 

Phun nhiều điểm vào 1 sản phẩm: thường dùng cho sản phẩm lớn có tỷ lệ giữa chiều dài dòng chảy chiều dài thành sản phẩm lớn. Khi đó để hạn chế việc phải tăng áp suất để phun từ 1 điểm vào điền đầy lòng khuôn thì ta thường chọn phun nhựa qua nhiều miệng phun, nhờ đó mà sẽ không cần tăng áp suất, đạt được sự điền đầy đồng đều hơn. Hơn nữa thời gian điền đầy có thể rút ngắn lại.

Hình 2.47 Phun nhiều điểm trên bề mặt sản phẩm.

 

Phun gián tiếp vào cạnh bên nhiều sản phẩm:

Hình 2.48 Miệng phun đặt nằm ngang để phun cạnh bên sản phẩm.

 

Kênh nóng ở khuôn nhiều tầng:

Hình 2.49 Miệng phun đặt trong khuôn nhiều tầng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *