You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế Hê thống thoát khí cho khuôn ép phun

Thiết kế Hê thống thoát khí cho khuôn ép phun

Khi nhựa được phun vào lòng khuôn thì toàn bộ khí trong lòng khuôn phải thoát ra ngoài Nếu bế trí hệ thống thoát khí không tốt sẽ làm cho sản phẩm sau ép phun có thể bị lỗ khí, các vết cháy trên bề mặt (burn marks), không điền đầy hoàn toàn (short shot) và đường hàn (xem cách xử lý ở chương 6). Như vậy hệ thống thoát khí rất quan trọng vì nó cũng phần nào quvết định sự định hình và tính thẩm mỹ cho sản phẩm, hình 3.101 và hình 3.102 sẽ cho ta thấy rõ điều này.

Sản phẩm bị phế phẩm do thoát khí không tốt.

 

 

 

Lòng khuôn được điền dầy hoàn toàn.

Hệ thống thoát khí được dùng phổ biến nhất là các rãnh thoát khí trên mặt phân khuôn và mặt mài quanh ti lói (ti đẩy) sản phẩm. Ngoài ra, khí trong khuôn cũng có thể thoát ra ngoài qua các khe hở nhỏ của hệ thống trượt, phần ghép (cục cấy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *