You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Góc bo

Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Góc bo

Hiệu quả thiết kế:

  • Sản phẩm được làm nguội đóng đều.
  • Giảm khả năng sản phẩm bị cong vênh.
  • Giảm sự cản dòng.
  • Nhựa lỏng dễ điền đầy lòng khuôn.
  • Giảm sự tập trung ứng suất.

Một số diều cần lưu ý :

Bán kính bo (bán kính trong) nên nằm trong phạm vi từ 25% đến 60% bề dày sản phẩm nhưng tốt nhất nên là 50%. Bán kính ngoài nên bằng bán kính trong cộng thêm bề dày của sản phẩm.

– Kích thước thiết kế góc bo.

Một khi điều này không được thoả mãn thì sản phẩm dễ bị cong vênh bởi sự nguội không đều giữa phần nhựa bên trong và bề mặt ngoài sản phẩm khiến sự co rút không đều. Thêm vào đó, ứng suất tập trung cũng tăng lên.

  1. a) vết nứt; b) vết khía hình V ; c) Nếp gấp bề mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *