You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Góc vát thoát khuôn

Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Góc vát thoát khuôn

Đối với các sản phẩm có gân, vấu lồi, rãnh sâu… hay có bề mặt vát thì ta nên thiết kế góc vát theo hướng mở của khuôn để chắc rằng sản phẩm sẽ thoát khỏi lòng khuôn một cách dễ dàng.

Ta có thể dựa vào đồ thị sau để thiết kế góc vát thích hợp:

 

Giá trị góc vát phụ thuộc vào tính co rút của nhựa và chiều cao vát. Thông thường giá trị này nằm trong khoảng 0.25°-3° cho mỗi mặt bên. Tuy nhiên đối với những sản phẩm có chiều cao cần vát từ 5mm trở xuống thì ta có thể không cần tạo góc thoát khuôn vì ma sát giữa mặt sản phẩm và thành khuôn là không lớn do việc xử lý bề mặt trong quá tĩình làm nguội nên sản phẩm được đẩy ra một cách dễ dàng.

Khi không thiết kế góc thoát khuôn hay thiết kế không đứng thì ma sát giữa bề mặt sản phẩm và mặt khuôn sẽ rất lớn. Khi đố sản phẩm sẽ bị kẹt lại trong khuôn hoặc nếu được đẩy ra ngoài đỉ chăng nữa thì bề mặt sản phẩm cũng sẽ bị lỗi bỡỉ lực chốt đẩy quá lớn làm thụn bề mặt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *