You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_18: Các phương pháp làm nguội lòng khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_18: Các phương pháp làm nguội lòng khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-90

Các phương pháp làm nguội lòng khuôn:

– Làm nguội Cavity cũng quan trọng như khi làm lạnh lõi (Core).
Trong nhiều trường hợp, làm lạnh lõi mà không làm lạnh lòng khuôn
(Cavity) sẽ dẫn tới sự làm lạnh không đều, mất kiểm soát.

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-91

– Hệ thống làm nguội này sẽ giải nhiệt cho cả Cavity và sản phẩm.

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-92

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-93

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-94

a) Hệ thống làm nguội nối tiếp (Series circuit):

– Trong hệ thống này chỉ có 1 đầu vào (inlet) và 1 đầu ra (outlet).
Dòng chảy làm lạnh thông qua hệ thống làm lạnh và ngày càng gia nhiệt
trong quá trình đi từ cổng vào đến cổng ra.
Đặc điểm:

+ Dòng chảy làm lạnh thông qua 1 mạch được kết nối.

+ Có sự chênh lệch nhiệt độ giữa cổng vào và cổng ra.

+ Có sự rơi áp xuất cao giữa cổng vào và cổng ra.

+ Bất cứ sự tắc nghẽn nào trong mạch này đều dễ dàng nhận biết.

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-95

b) Hệ thống làm nguội song song (Parallel circuit):

– Trong hệ thống này chất làm lạnh được cung cấp đồng thời đến
những bộ làm nguội riêng biệt. Mỗi core, cavity được cung cấp chất làm
lạnh tại cùng 1 nhiệt độ. Điều này có nghĩa là có sự phân chia nhiệt độ
đồng đều giữa các tấm khuôn.

Đặc điểm:

+ Tất cả các mạch được cung cấp cùng 1 nguồn làm lạnh chung
tại cùng 1 nhiệt độ.

+ Có 1 sự chênh lệch nhiệt độ thấp hơn khi thông qua khuôn.

+ Có 1 độ rơi nhiệt độ thấp hơn giữa đầu vào (inlet) và đầu ra
(outlet)

+ Nhiệt độ khuôn đồng đều hơn.

+ Sự tắc nghẽn mạch khó phát hiện hơn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-96

c) Hệ thống làm nguội nhiều tầng:

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *