You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_56:Giới thiệu về quy trình chế tạo khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_56:Giới thiệu về quy trình chế tạo khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-52

Giới thiệu về quy trình chế tạo khuôn:

Thông thường trong các nhà máy, phân xưởng sản xuất khuôn
thường thực hiện công việc gia công khuôn theo các bước sau:

– Nhận các chi tiết tiêu chuẩn, thép đúc, lên các kế hoạch và lập sơ
đồ sản xuất.

– Tạo mẫu và kiểm tra.

– Thiết kế và tạo dữ liệu gia công CAD/CAM.

– Gia công các bề mặt, chi tiết có hình dáng đơn giản bằng các
phương pháp gia công tạo hình 2D.

– Lắp ráp tấm khuôn lại với nhau thành khối.

– Gia công các bề mặt phức tạp bằng các phương pháp gia công tạo
hình 3D.

– Đánh bóng các chi tiết của khuôn.

– Kiểm tra và thử nghiệm khuôn.

– Hoàn tất khuôn, chế tạo các bộ phận hỗ trợ cho việc vận chuyển
khuôn.

– Tạo các thông tin phản hồi, lập hồ sơ và các danh sách khuôn.

– Đóng kiện và giao khuôn.

Với các loại khuôn lớn và có hình dáng phức tạp thì cần phải lập kế
hoạch gia công, việc lập các quy trình công nghệ và chọn dụng cụ để gia
công là một công việc rất quan trọng. Trong nhiều trường hợp, việc lựa
chọn các thông số công nghệ cần phải trao đổi với những người có kinh
nghiệm thì kết quả nhận được sẽ tốt hơn.

Trong xu hướng cạnh tranh thị trường như ngày nay, các nhà sản
xuất khuôn cần phải đầu tư các công nghệ gia công khuôn hiện đại.
Việc áp dụng các hệ thống CAD/CAM-CNC trong lĩnh vực chế tạo
khuôn là giải pháp tốt hơn vì:

– Thời gian gia công giảm.

– Tăng chất lượng khuôn về hình dáng và độ bóng.

– Giảm thời gian đánh bóng thủ công và thử nghiệm.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *