You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế khuôn – Thiết kế Hệ thống hồi dùng chốt khuýu

Thiết kế khuôn – Thiết kế Hệ thống hồi dùng chốt khuýu

Kiểu chữ X:

Nguyên lý hoạt động :

Kiểu chữ Y

 

Cấu tạo chốt khuýu kiểu chữ z.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *