You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Thực hành đúc mẫu sáp

Thực hành đúc mẫu sáp

Quá trình đúc sáp được thực hiện theo như quy trình đã hướng dẫn ở trên.

Tạo khuôn thạch cao.

hồng sáp thành cây.

* Các điều lưu ý khi chồng sáp:

  • Sáp được chồng trên cây ty phải cách thành lát khoảng 6mm để khi kim loại nóng chảy vào khuôn không bị vỡ khuôn thạch cao.
  • Đỉnh cao nhất của sáp phải thấp hơn mặt trên của ống sắt của lát thạch cao 6mm để khi thạch cao điền đầy lát thì sáp thấp hơn thạch cao 6mm.
  • Vị trí miệng rót kim loại là rót từ đáy nhựa, do vậy chồng sáp đảm bảo kim loại điền đầy được vào toàn bộ được khuôn.
  • Cây ty phải hợp lý, phải đủ to và có kích thước nhỏ dần khi lên cao.

Cân sáp để tính lượng kim loại cần phải đúc.

  • Tính trọng lượng sáp được chồng lên đế:

Trọng lượng sáp = Trọng lượng đế sau khi đã chồng sáp – trọng lượng đế ban đầu.

Trọng lượng của đế cao su ban đầu:

  1. 15,62 mg; b. 27,32 mg; c. 38,68 mg;    d. 50,54 mg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *