You are here: Home » Uncategorized » Tìm hiểu hệ thống đỉều khiển trong máy ép phun:

Tìm hiểu hệ thống đỉều khiển trong máy ép phun:

Hệ thống điều khiển giúp người vận hành máy theo dối và điều chỉnh các thông số gia công như : nhiệt độ, áp suất, tốc độ phun, vận tốc và vị trí của trục vít, vị trí của các bộ phận trong hệ thống thủy lực. Quá trình điều khiển có ảnh hưỏng trực tiếp đến chất lượng sau cùng của sản phẩm và hiệu quả kinh tế của quá trình. Hệ thếng điều khiển giao tiếp vđi người vận hành máy qua bảng nút điều khiển (Control panel) và màn hình máy tính (Computer screen).

1.1

  1. Màn hình máy tính : cho phép nhập các thông số gia công, trình bày các dữ liệu của quá trình ép phun, cũng như các tín hiệu báo động và các thông điệp.

1.2

 

  1. Bảng điều khiển : gồm các cồng tắc và nứt ũhấn dùng để vận hành máy. Một bản điều khiển điển hình gồm cố : nứt nhấn điều khiển bơm thủy lực, nút nhấn tắt nguồn điện hay dừng khẩn cấp và các công tẩc điều khiển bằng tay.1.3

Bên trong hệ thống điều khiển là bộ vi xử lý các rơle, công tắc hành tành, các bộ phận điều khiển nhiệt độ, áp suất, thời gian,..v…v…

1.4

1.5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *