You are here: Home » Tài liệu khuôn » Ứng dụng Pro/Engineer để thiết kế khuôn thổi chai nhựa

Ứng dụng Pro/Engineer để thiết kế khuôn thổi chai nhựa

Pro Engineer  là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số, có nhiều tính năng rất mạnh trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE, nó mang lai cho chúng ta các khả năng như:

– Mô hình hóa trực tiếp vật thể rắn

– Tạo các môdun bằng các khái niệm và phần tử thiết kế.

– Thiết kế thông số.

– Sử dụng cơ sở dữ liệu thống nhất.

– Có khả năng mô phỏng động học, động lực học kết cấu cơ khí

Bài viết này muốn giới thiệu với các bạn modul thiết kế khuôn . Đây là 1 trong những modul được sử dụng nhiều nhất. Nó mạng lại hiệu quả rõ rệt và có những tính năng vượt trội so với các phần mềm khác

khuon2

Link download ứng dụng Pro/Engineer trong thiết kế khuôn thổi chai nhựa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *