You are here: Home » Công Nghệ » Các bộ phận trong hệ thống làm nguội cho khuôn ép phun

Các bộ phận trong hệ thống làm nguội cho khuôn ép phun

Hệ thống làm nguội hoàn chỉnh.

 

A = Bể chứa (Collection manifold).

B = Khuôn (Mold).

c = Ống phân phối nước hoặc hỗn hợp làm nguội (Supply manifold). D = Bơm (Pump).

E = Kênh làm nguội (Regular Cooling Channels).

F = Ống dẫn (Hoses).

G = Vách làm nguội (Baffles).

H = Bộ điều khiển nhiệt (Temperature controller).

 

Hệ thống làm nguội trên khuôn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *