You are here: Home » Công Nghệ » Các loại khuôn nhựa thường gặp

Các loại khuôn nhựa thường gặp

  • Khuôn hai tấm:
    • Khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội:

– Đối với khuôn hai tấm có một lòng khuôn thì không cần thiết phải thiết kế kênh dẫn nhựa mà nhựa sẽ điền đầy trực tiếp vào lòng khuôn thông qua bạc cuống phun.

– Đối với khuôn hai tấm có nhiều lòng khuôn thì ta cần quan tâm đến việc thiết kế kênh dẫn nhựa và miệng phun sao cho nhựa có thể điền đầy các lòng khuôn cùng lúc(vấn đề cân bằng dòng chảy của nhựa). Trước khi bắt đầu thiết kế khuôn loại này ta nên dùng một mẫu để phân tích thử trên phần mềm để tìm ra vị trí đặt miệng phun thích hợp nhất. Khi xét thấy vị trí các miệng phun có thể đặt thẳng hàng với các lòng khuôn thì việc dùng khuôn hai tấm là thích hợp.

– Vì vấn đề cân bằng dòng chảy nhựa và đòi hỏi các miệng phun phải bố trí thẳng hàng với các lòng khuôn mà việc thiết kế khuôn hai tấm có nhiều lòng khuôn gặp hạn chế đối với một số sản phẩm nhựa nhất định. Để khắc phục hiện tượng này người ta dùng đến khuôn ba tấm hay khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng.

 

Hình 3.1: Khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội

  • Khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng:

Khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng luôn giữ cho nhựa nóng chảy trong bạc cuống phun, kênh dẫn và miệng phun. Nhựa chỉ đông đặc khi nó chảy vào lòng khuôn. Khi khuôn  mở ra thì chỉ có sản phẩm được lấy ra ngoài. Khi khuôn đóng thì nhựa trong kênh dẫn vẫn nóng và tiếp tục điền đầy vào lòng khuôn một cách trực tiếp.

Hình 3.3: Khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng

Đối với loại khuôn này, các miệng phun được đặt ở vị trí trung tâm của các lòng khuôn. Điều này có nghĩa là kên dẫn phải được đặt xa mặt phân khuôn.Nhưng điều này không gây bất kì trở ngại nào cho việc thiết kế. Loại khuôn này cũng phù hợp với khuôn có nhiều lòng khuôn với kích thước nhỏ hay những khuôn mà hệ thống kênh dẫn phức tạp và phí nhiều vật liệu.

* Ưu điểm:

– Tiết kiệm vật liệu.

– Không có vết của miệng phun trên sản phẩm.

– Giảm thời gian chu kỳ.

– Điều khiển được sự điền đầy và dòng chảy của nhựa.

* Nhược điểm:

– Giá thành cao hơn khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội.

– Khó đổi màu vật liệu.

– Hệ thống điều khiển nhiệt độ dễ bị hỏng.

– Không thích hợp với những vật liệu chịu nhiệt kém.

  • Khuôn ba tấm:
  1. Khuôn ba tấm kênh dẫn nguội:

Đối với sản phẩm lớn không bố trí được miệng phun ở tâm, hoặc sản phẩm có nhiều miệng phun hay nhiều lòng khuôn cần nhiều miệng phun ở tâm thì kết cấu khuôn có thể thay bằng khuôn ba tấm.

So với khuôn hai tấm thì hệ thống kênh dẫn của khuôn ba tấm được đặt trên tấm đở song song với mặt phân khuôn chính. Chính nhờ tấm thứ hai này mà kênh dẫn và cuống phun có thể được rời ra khỏi sản phẩm khi khuôn mở (tự cắt đuôi keo).

Hình 3.4: khuôn ba tấm

Khuôn ba tấm được dùng khi mà toàn bộ hệ thống kênh dẫn không thể bố trí trên cùng một mặt phẳng như ở khuôn hai tấm. Điều này có thể là do:

– Khuôn có nhiều lòng khuôn.

– Khuôn có một lòng khuôn nhưng phức tạp nên cần hơn một vị trí phun nhựa

– Khó khăn trong việc chọn ra một vị trí phun thích hợp khác

– Vì phải cân bằng dòng nhựa giữa các kênh dẫn với nhau nên buộc phải thiết kế kênh dẫn không nằm trên mặt phân khuôn.

Điểm đặt trưng của khuôn ba tấm là tự cắt đuôi keo.

Hình 3.5 :        Trình tự mở các tấm khuôn trong khuôn ba tấm.

* Ưu điểm:

– Giá thành thấp hơn so với khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng.

– Ít bị hỏng hóc hơn khuôn có kênh dẫn nóng.

– Có thể phù hợp với những vật liệu chịu nhiệt kém.

* Nhược điểm:

– Chu kỳ ép phun tăng do hành trình của dòng nhựa để đến được lòng khuôn dài.

– Lãng phí nhiều vật liệu.

– Cần áp suất phun lớn để điền đầy.

Khuôn ba tấm kênh dẫn nóng:

Đối với loại khuôn này, các miệng phun được đặt linh hoạt hơn khuôn hai tấm. Điều này có nghĩa là kên dẫn phải được đặt xa mặt phân khuôn.Nhưng điều này không gây bất kì trở ngại nào cho việc thiết kế. Loại khuôn này cũng phù hợp với khuôn có nhiều lòng khuôn với kích thước nhỏ hay những khuôn mà hệ thống kênh dẫn phức tạp và phí nhiều vật liệu.

* Ưu điểm:

– Tiết kiệm vật liệu.

– Không có vết của miệng phun trên sản phẩm.

– Giảm thời gian chu kỳ.

– Điều khiển được sự điền đầy và dòng chảy của nhựa.

* Nhược điểm:

– Giá thành cao hơn khuôn ba tấm có kênh dẫn nguội.

– Hệ thống điều khiển nhiệt độ dễ bị hỏng.

– Không thích hợp với những vật liệu chịu nhiệt kém.

  • Khuôn nhiều tầng:

                       Khi yêu cầu số lượng sản phẩm lớn và để giử giá thành sản phẩm thấp, hệ thống khuôn nhiều tầng được chế tạo để giử lực kẹp của máy thấp(nghĩa là dùng cho loại máy có kích thước nhỏ) với loại hệ thống này ta có hệ thống đẩy ở mỗi mặt của khuôn. Hầu hết khuôn nhiều tầng ứng dụng hệ thống hotrunner vì đãm bảo nhựa đến các tầng và không bị nguội. Nếu dùng kênh dẫn nguội ta phải thiết kế một hệ thống đẩy cuống phun và kênh dẫn phức tạp rất khó thực hiện..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *