You are here: Home » Công Nghệ » Các phương pháp gia nhiệt trong quá trình ép phun

Các phương pháp gia nhiệt trong quá trình ép phun

Gia nhiệt bằng nước nóng : kênh dãn nước nóng được khoan quanh lòng khuôn và lõi khuôn. Nước nóng được gia nhiệt và điều khiển nhiệt bởi điện trở nhiệt.

Khuôn được gia nhiệt bằng nước nóng.

Gia nhiệt bằng dầu nóng : giống phương pháp gia nhiệt bằng nước nóng nhưng môi chất được dùng ở đây là dầu nóng.

 

Gia nhiệt bằng hơi nước : phương pháp gia nhiệt này ít khi được dùng cho khuôn có kênh dẫn nguội vì khó điều khiển nhiệt độ và không an toàn.

 

Khuôn được gia nhiệt bàng hơi nước.

Hình 3.96 – Các băng gia nhiệt trên máy ép phun và trên khuôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *