You are here: Home » Công Nghệ » Các yếu tố cơ bản và qui trình công nghê thiết kế khuôn ép phun

Các yếu tố cơ bản và qui trình công nghê thiết kế khuôn ép phun

Các yếu tố cơ bản của khuôn : (khuôn cho sản phẩm yở dao cắt giấy)

Chức năng của các yếu tế cơ bản:

 1. Vít lục giác: liên kết các tấm khuôn và tạo tính thẩm mỹ.
 2. Vòng định vị: định tâm giữa bạc cuống phun và vòi phun.
 3. Bạc cuống phun: dẫn nhựa từ máy ép phun vào các kênh dẫn nhựa.
 4. Khuôn cái: tạo hình cho sản phẩm.
 5. Bạc định vị: đảm bảo vị trí tương quan giữa khuôn đực và khuôn cái.
 6. Tấm kẹp trước : gỉữ chặt phần có định của khuôn vào mắy ép nhựa.

7&11. Vỏ khuôn cái và khuôn đực : thường được làm bằng vật liệu rẻ tiền hơn so với khuôn cái nên giúp giảm giá thành khuôn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế của khuôn.

 1. Chốt hồi: hồi hệ thông đẩy về vị trí ban đầu khi khuôn đóng.
 2. Khuôn đực : tạo hinh cho sản phẩm.
 3. Chốt định vị: chui vào bạc định vị khi khuôn đóng, giúp khuôn đực và khuôn cái một kết một cách chính xác.
 4. Tấm đỡ : tăng bền cho khuôn trong quá trình ép phun.
 5. Gối đỡ : tạo khoảng trống để tấm đẩy hoạt động.
 6. Tấm giữ: giữ các chốt đẩy.
 7. Tấm đẩy : đẩy các chốt đẩy để lói sản phẩm rời khỏi khuôn.
 8. Tấm kẹp sau: giữ chặt phần di động của khuôn trên máy ép nhựa.
 9. Gối đỡ phụ : tăng bền cho khuôn trong quá trình ép phun. Quỉ trình công nghệ thỉết kế khuôn :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.