You are here: Home » Công Nghệ » Đầu phun gia nhiệt từ bên trong

Đầu phun gia nhiệt từ bên trong

Hệ thống đầu phun gia nhiệt từ bên trong thì dòng nhựa chảy qua 1 kênh dẫn hình vành khăn, được hình thành bên trong 1 ống thép rỗng hay trong đường ống tròn gia công trực tiếp trên tấm khuôn. Sau đó 1 ống gia nhiệt được đặt vào tâm kênh dẫn tạo thành không gian chảy hình vành khăn, 1 cặp nhiệt điện được đặt cùng với ống gia nhiệt để hồi tiếp tín hiệu về bộ kiểm soát nhiệt độ đầu phun. Khi nhựa nóng chảy được phun vào khuôn, nó đông lại tại thành ngoài của kênh dẫn trong khi phần nhựa gần thành vẫn nóng chảy. Lớp nhựa đông lại giúp bịt kín kênh dẫn không bị rò rỉ và cách ly nhiệt với khuôn lạnh bên ngoài.

Nhiệt độ thường được dẫn từ ống gia nhiệt đến đầu miệng phun. Sự liên tục giữa ống gia nhiệt và đầu miệng phun làm tăng khả năng kiểm soát nhiệt ở đầu miệng phun so với các đầu miệng phun trong thiết kế đầu phun gia nhiệt từ bên ngoài. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào từng thiết kế cụ thể.

Hình 2.27 Đầu phun gia nhiệt trong.

Ưu thế của hệ thống kênh dẫn nóng gia nhiệt trong là:

  • Mất nhiệt ít hơn và năng lượng cần cung cấp để nung nóng thấp hơn vì cách nhiệt của nhựa chảy dẻo.
  • Ít thành phần khuôn gặp sai lệch do vấn đề dãn nở nhiệt do sự gia tăng nhiệt độ.
  • Rẻ hơn (so sánh với hệ thống kênh dẫn gia nhiệt ngoài).
  • Cần ít không gian hơn.

Tùy thuộc vào cách đóng mở miệng phun người ta chia ra đầu phun dùng van và đầu phun mở. Trong các chi tiết yêu cầu tình thẩm mỹ vết miệng phun cao hoặc cần phải điều khiển quá trình phun tuần tự của các đầu phun thi người ta thường dùng đầu phun đóng mở bằng van, các van được thiết kế để khi đóng vừa khít với miệng phun vào lòng khuôn nên không tạo ra vết miệng phun trên bề mặt sản phẩm như các đầu phun mở. Chúng ta có thể sử dụng đầu phun đóng mở bằng van điều khiển tuần tự các đầu phun để không tạo thành đường hàn.

Hình 2.28 Đầu phun mở và đầu phun dùng van điều khiển tuần tự.

Ở hình đầu tiên là ta sử dụng miệng phun mở, nên dòng nhựa được đưa vào cùng 1 lúc, vì vậy nơi giao nhau của các dòng nhựa sẽ gây ra đường hàn. Hình bên cạnh thì đầu phun ở giữa được mở trước 1 thời gian, sau đó mới mở 2 đầu phun bên cạnh, khi đó dòng nhựa không còn bị hiện tượng đường hàn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *