You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_1: Giới thiệu về đồ gá trong chế tạo máy

Đồ Gá Bài_1: Giới thiệu về đồ gá trong chế tạo máy

do-ga-1

1.Định nghĩa và phân loại đồ gá:

a/Định nghĩa:

Để nâng cao độ chính xác của chi tiết gia công tăng năng suất lao động, người ta dùng đồ gá để gá lắp vật làm, gá lắp dao, gá lắp dụng cụ kiểm tra, gọi chung là đồ gá.

b/Phân loại:

– Đồ gá lắp chi tiết gia công trên máy gọi là đồ gá máy.

– Đồ gá lắp dao coi là đồ gá dao.

– Đồ gá lắp ráp.

– Đồ gá lắp các dụng cụ kiểm tra.

Theo mức độ chuyên môn hoá phân thành 3 loại:

– Đồ gá vạn năng (mâm cặp, ô-tô, đầu phân độ).

– Đồ gá chuyên dụng (gia công chi tiết trong một nguyên công).

– Đồ gá vạn năng lắp ghép (gia công các chi tiết tiêu chuẩn hoá, có khả năng thay thế, phối hợp với nhau thực hiện các nguyên công khác nhau).

2.Mục đích sử dụng đồ gá:

Giảm sức lao động, nâng cao độ chính xác gia công, giảm thời gian, tăng năng suất lao động, sử dụng đồ gá để mở rộng phạm vi công nghệ của máy, nâng cao hiệu suất của máy.
Các bộ phận của đồ gá:
+ Bộ phận định vị vật làm: Có nhiệm vụ xác định vị trí của chi tiết gia công trên máy so với dao cắt.
+ Bộ phận kẹp chặt: Có nhiệm vụ giữ chặt chi tiết trong quá trình gia công.
+ Bộ phận dẫn hướng: Dần hướng cho dao cắt trong quá trình thực hiện cắt gọt.
+ Một số chi tiết phụ: Dùng để tháo nhanh sản phẩm, tăng độ cứng vững của đồ gá.
+ Thân đồ gá: Để lắp ráp các chi tiết của đồ gá.

Leave a Reply

Your email address will not be published.