You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_10: Các cơ cấu phóng đại lực kẹp và cơ cấu kẹp chặt nhanh bằng tay

Đồ Gá Bài_10: Các cơ cấu phóng đại lực kẹp và cơ cấu kẹp chặt nhanh bằng tay

do-ga-101

1. Các cơ cấu phóng đại lực kẹp (hình 1.22):

  Trong một số điều kiện cần thiết ta phải phóng đại lực kẹp để làm tăng tỷ số truyền lực. Cơ cấu phóng đại lực kẹp làm giảm sức lao động, được áp dụng trong sản xuất lớn, hàng loạt, cơ khí hoá và tự động hoá. Các cơ cấu phóng đại lực kẹp gồm có: các cơ cấu đòn bẩy thanh truyền, thiết bị hơi ép, dầu ép và chất dẻo.

Dưới đây giới thiệu một số cơ cấu phóng đại lực kẹp kiểu thanh truyền và phóng đại lực kẹp bằng hơi ép, dầu ép phối hợp.

do-ga-102

Hình 1.22a,b: Cơ cấu có một thanh kẹp một phía (a) dùng con trượt, (b) dùng con lăn.

Hình 1.22c, d: Cơ cấu hai thanh kẹp một phía.

Hình 1.22e,f: Cơ cấu hai thanh kẹp hai phía.

Hình 1. 22g, h: Cơ cấu nhiều thanh tổ hợp kẹp một phía.

Hình 1.22i: Cơ cấu nhiều thanh tổ hợp kẹp hai phía đối xứng, những cơ cấu kẹp hai phía đối xứng còn có thể dùng làm cơ cấu định tâm.

 

2.Cơ cấu kẹp chặt nhanh bằng tay (hình 1.23):

Để nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian thao tác phụ, người ta sử dụng một số loại cơ cấu kẹp nhanh bằng tay.

do-ga-103

1. Đòn                3. Khối đệm
2. Tay quay     4. Vít điều chỉnh

Nguyên lý làm việc:

Quay tay quay (2), nhờ ren ốc đòn (1) tịnh tiến kẹp chặt chi tiết, đầu vít (4) cắm vào rãnh then của đòn (1) để chống xoay. Khi tháo lỏng chi tiết chỉ cần quay để hạ khối đệm (3) có chiều rộng H để có thể rút toàn bộ đòn (1) về phía sau mà không cần mất thời gian để vặn ren ốc, khi kẹp chặt đẩy đòn (1) tiến sát vào chi tiết gia công, nâng khối đệm (3) lên sau đó chi cần quay tay quay (2) một phần hai vòng là thực hiện được việc kẹp chặt chi tiết.

Ngoài ra hiện nay người ta còn sử dụng các dụng cụ gá tự động kẹp chặt để sử dụng trong quá trình cơ khí hoá, tự động hoá.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *