You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_11: Giới thiệu đồ gá khoan và các chi tiết đặt biệt của nó.

Đồ Gá Bài_11: Giới thiệu đồ gá khoan và các chi tiết đặt biệt của nó.

 

 

 

do-ga-khoan

1. Đồ gá khoan:

Tất cả các loại đồ gá được dùng trên máy khoan đều dược gọi là đồ gá khoan. Đồ ga khoan có các chi tiết định vị, kẹp chặt, vỏ đồ gá; ngoài ra còn có các chi tiết đặc biệt như ống dẫn hướng, tấm dẫn.

 

2.Các chi tiết đặc biệt của đồ gá khoan:

a) Ống dẫn hướng (hình 1.24):

Ống dẫn hướng là cơ cấu đặc biệt của đồ gá khoan dùng để dẫn hướng mũi khoan hoặc giữ cho mũi khoan không bị thay đổi vị trí do lực cắt, do rung động vì độ cứng vững của mũi khoan yếu.
Ống dẫn hướng có ba loại: ống dẫn hướng cố định, ống dẫn hướng thay đổi được, ống dẫn hướng thay đổi nhanh.

 

do-ga-112

– Ống dẫn hướng cố định:

Ống dẫn hướng cố định là ống dẫn hướng được lắp cố định với tấm dẫn

hoặc thân đồ gá theo lắp ghép H7/r6 hoặc H7/p6.

Ống dẫn hướng cố định có hai kiểu đó là kiểu có vai và kiểu không có vai
(hình 1.24a, b).

– Ống dẫn hướng thay đổi được (hình 1.24c):

Ống dẫn hướng thay đổi được là loại ống dẫn hướng mà trong quá trình gia công có thể thay đổi được ống dẫn hướng hoặc lắp được với tấm dẫn hoặc thân đồ gá thông qua bạc trung gian. Bạc trung gian lắp với thân đồ gá hoậc tấm dẫn theo lắp ghép H7/r6 hoặc H7/p6 , còn ống lắp với bạc trung gian theo lắp ghép H7/g9 hoặc H7/f7. Khi tháo ống dẫn hướng phải dùng tuốc-nơ-vít nới lỏng vít ra rút ống dẫn hướng ra khỏi tấm dẫn.

– Ống dẫn hướng thay đổi nhanh (hình 1.24d):

Khi cần thay đổi nhanh ống dẫn hướng chỉ cần nới lỏng vít chặn rồi xoay ống di một góc để ống dẫn thoát khỏi gờ chặn là rút ống ra khỏi tấm dẫn mà không cần tháo vít.
Ống dẫn hướng làm bàng thép 20X thấm c hoặc Y10A nhiệt luyện đạt độ cứng 62 ÷64 HRC,

độ nhám bề mặt làm việc do-ga-111

 

b) Tấm dẫn (hình 1.25):

Tấm dẫn là chi tiết trung gian để mang ống dẫn hướng và lắp ghép với thân đồ gá, căn cứ vào hình thức lắp ghép của tấm dẫn với thân đồ gá ta có các loại sau:

* Tấm dẫn cố định:

Tấm dẫn cố định là tấm dẫn được chế tạo gắn liền, cố định với thân đồ gá. Tấm dẫn được đúc liền với thân đồ gá (hình 1,25a).
Tấm dẫn được lắp ghép với thân đồ gá bằng hàn (hình 1.25b).
Tấm dẫn được lắp ghép với thân đồ gá bằng bu-lông (hình 1,25c).

do-ga-113

do-ga-114

 

* Tấm dẫn tháo rời:

Tấm dẫn tháo rời là tấm dẫn được chế tạo rời hẳn với thân đồ gá, khi lắp ghép với thân đồ gá dùng chốt định vị và vít kẹp chặt (hình 1.25d).

* Tấm dẫn hướng bản lề:

Tấm dẫn hướng bản lề là tấm dẫn hướng lắp với thân đổ gá bằng bản lề (hình 1.25e).

* Tấm dẫn hướng treo:

Tấm dẫn hướng (2) được bắt cố định với hai trục trượt (1), phần đầu hai trục trượt (1) lắp liền với đầu khoan, phần dưới của hai trục (1) trượt trong lỗ của đồ gá, tấm dẫn sẽ được nâng lên, hạ xuống theo đầu khoan đồng thời tấm dẫn còn có nhiệm vụ kẹp chặt chi tiết gia công (hình 1.25g).

* Tấm dẫn di trượt:

Tấm dẫn hướng (1) được bắt với trụ dẫn (2), trụ dẫn (2) được lắp với thân đồ gá và ăn khớp với bánh răng ngoài 3. Khi quay tay quay(4)nhờ bánh răng ngoài (3) mà tấm dẫn có thể đi lên (hình 1.25h).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *