You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_12: Các loại đồ gá khoan

Đồ Gá Bài_12: Các loại đồ gá khoan

do-ga-121

1.Đồ gá khoan xoay:

– Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

Thân đồ gá (1), tấm dẫn (7) mang ống dẫn hướng cố định (6) được lắp ghép với thân đồ gá nhờ bu-lông và viên bi định vị có lò xo đẩy. Tấm dẫn có thể xoay qua lại để tháo lắp chi tiết. Trục cố định (2) lắp chặt với đĩa phân độ (3), đồng thời cũng được lắp với thân đồ gá (1). Chi tiết (8) được lồng vào chốt định vị (2) và được đỡ bằng đĩa phân độ (3), chi tiết được kẹp chặt nhờ vòng đệm tháo nhanh (9) và đai ốc (10). Đĩa phân độ có khoan các lỗ trên mặt trụ để thực hiện phân độ nhờ lò xo (4) và chốt (3).

do-ga-122

– Phương pháp định vị:

Mặt trên của đĩa phân độ (3) (đỡ mặt đáy của chi tiết) là mặt định vị
chính hạn chế ba bậc tự do (OZ-; OY; OX). Mặt ngoài của trụ định vị (2) định vị mặt trụ trong của chi tiết gia công, mặt trụ trong của chi tiết là mặt định hướng hạn chế được hai bậc tự do (OY- ;OX- ), chốt (5) hạn chế một bậc tự do OZ. Như vậy chi tiết được hạn chế 6 bậc tự do (định vị hoàn toàn).

OX-,OY-,OZ-:  tịnh tiến theo các  trục OX,OY,OZ.

OX,OY,OZ: quay quanh các trục OX,OY,OZ.

 

2) Đồ gá  khoan có tấm dẫn tháo rời:

do-ga-123

– Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

Hình 1.27 là đồ gá khoan có tấm dẫn tháo rời để khoan 8 lỗ trên mặt đầu của bánh răng đã được gia công.
Thân đồ gá (1), chi tiết gia công (2) được đặt lên bốn phiến tì có bậc (3) được lồng với bạc tâm (4), tấm dẫn tháo rời (5) trcn có lắp tám ống dẫn hướng thay đổi (6) được định vị trên trục tâm (7) và chốt xén bên (8). Khi quay trục lệch tâm (9) nhờ trục tâm (7) có vòng đệm móc câu (10) mà kéo tấm dẫn (5) mang bốn chốt kẹp chật (1 1) đi xuống kẹp chặt chi tiết.
Vít (12) và đai Ốc (13) để diều chỉnh hành trình của trục lệch tâm, sau khi khoan xong lỗ thứ nhất dùng chốt (14) lồng vào lỗ đã khoan để khoan các lồ tiếp theo.

– Phương pháp định vị:

+ Mặt đầu của chi tiết là mặt định vị chính hạn chế ba bậc tự do
(OZ-;OX;OY).
+ Mặt trụ của bạc tâm là mặt định hướng khử hai bậc tự do
(OY-; OX-).
+ Chốt (14) hạn chế một bậc tự do OZ.

 

3) Đồ gá khoan có tấm dẫn treo:

– Nguyên lý làm việc:

Đồ gá dùng để khoan một lỗ hướng kính trên trục có mặt đầu được gia công. Chi tiết gia công (1) được định vị trên khối V (2) lắp trên đế (3,) tấm dẫn (4) được bắt cố định trên hai trụ (5) bàng hai vít (6), giá treo số (7) được bắt cố định trên vỏ ngoài của trục máy, trụ trượt (5) có thể di chuyển trượt trong lỗ của giá treo (7) và hai bạc lót (8), lò xo (9) lồng trên hai trụ (5) có tác dụng tạo ra lực kẹp để kẹp chặt chi tiết gia công.
Khi đưa trục chính của máy xuống tấm dẫn tiếp xúc vào bề mạt của chi tiết và dừng lại, trục chính tiếp tục đi xuống, lò xo (9) bị ép lại, thông qua tấm dẫn mà chi tiết được kẹp chặt, mũi khoan càng tiến sâu chi tiết càng được kẹp chặt, khi khoan xong trục chính đưa mũi khoan lên mang theo giá (7) nhờ tác dụng của lò xo 9 nên đến khi mũi khoan thoát ra khỏi lỗ thì tấm dẫn 4 mới nới lỏng và đi lên để tháo chi tiết.

– Phương pháp định vị

+ Khối V dài dùng để đặt chi tiết, khử bốn bậc tự do (OZ-; OX; OZ; OX-).
+ Mặt đầu của trục tựa lên một điểm của chốt định vị hạn chế một bậc tự do OY-.
+ Còn một bậc tự do OY đồ gá không cần hạn chế vì trên mặt trụ của chi tiết gia công khoan một lỗ bất kỳ nào đều được chỉ cần lỗ đó đối xứng qua tâm và cách mặt đầu một khoảng cách xác định.

do-ga-124

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *