You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_13:Giới thiệu và phân loại đồ gá trên máy tiện

Đồ Gá Bài_13:Giới thiệu và phân loại đồ gá trên máy tiện

do-ga-may-tien

1/Phân loại :

Đồ gá tiện có nhiều loại, phân loại theo hình thức lắp ghép đồ gá với máy thì đồ gá tiện có các loại sau:

– Đồ gá lắp trên trục chính. + Mâm cặp ba chấu. + Mâm cặp bốn chấu. + Mâm cặp hoa. + Mâm cặp hơi ép. + Mâm cặp tự động. + Các loại mâm cặp đặc biệt. – Đồ gá lắp trên mũi nhọn. + Trục tâm cố định. + Trục tâm tự kẹp bằng con lăn. + Trục tâm kẹp chặt bằng cao su. – Đồ gá trên sống trượt. + Luy-lét các loại. + Bàn dao chép hình. + Bàn dao chép hình dầu ép.   2.Mâm cặp ba chấu (hình 1.29a,b): a/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của mâm cặp ba chấu: Ba chấu kẹp (1) lắp ghép với thân mâm cặp (2) có thể di chuyển ra vào theo tâm hình học của mâm cặp nhờ ăn khớp răng với đĩa răng Ac-si-met (3), đĩa răng (3) lắp đồng trục với thân mâm cặp, mặt sau có chế tạo răng côn để ăn khớp với bánh răng côn số (4) nhờ tấm đệm (5). Đĩa (3) được nằm trong thân (2) và luôn luôn ăn khớp với bánh răng côn số (4) và chấu kẹp (1) khi dùng chìa khoá mâm cặp quay bánh ráng côn số (4) nhờ ăn khớp với răng khi đĩa răng quay tròn quanh tâm của nó. Đĩa răng (3) có mặt trên chế tạo rãng Ac-si-met khi nó quay sẽ làm ba chấu tiến ra xa hoặc tiến vào so với tâm hình học của mâm cặp. do-ga-may-tien1

do-ga-may-tien2

b/Phương pháp định vị: Mâm cặp ba chấu chủ yếu định vị các chỉ tiết tròn xoay, các chi tiết phức tạp cũng định vị được nhưng phải điều chỉnh. + Khi định vị các chi tiết có đường kính nhỏ, chiều dài lớn thì dùng ba mặt trong của chấu để định vị (tương tự như định vị ở khối V dài) khử bốn bậc tự do (OZ-;OY-; OZ; OY), còn hai bậc tự do (OX-; OX) mâm cặp không khử được. + Khi định vị chi tiết có đường kính lớn mà chiều dài ngắn thì dùng ba mặt trong của chấu kết hợp với mặt bên của chấu để định vị chi tiết. Như vậy mặt đầu của chi tiết tựa vào mặt bên của ba chấu là mặt định vị chính khử ba bậc tự do (OX; OY; OZ), ba mặt trong của ba chấu đóng vai trò như một khối V ngắn dịnh vị mặt ngoài của chi tiết khử hai bậc tự do (OX; OZ). Như vậy, mâm cặp khử được bốn bậc tự do hoặc năm bậc tự do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *