You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_7:Cơ cấu kẹp chặt chi tiết bằng bu-lông,đai ốc

Đồ Gá Bài_7:Cơ cấu kẹp chặt chi tiết bằng bu-lông,đai ốc

do-ga-7.1

Thông qua chuyển động của vít và đai ốc tạo ra lực kẹp chặt:

– Ưu điểm: Kết cấu đơn giản, lực kẹp lớn, tính tự hãm lốt, dùng trong nhiều công việc khác nhau, nhiều vị trí khác nhau.

– Nhược điểm: Phải quay nhiều vòng mất thì giờ, tốn sức lao động.

 

do-ga-7.2

 

Trị số của lực kẹp chặt (W) được tính theo công thức sau:

do-ga-7.3

 

Trong đó:

do-ga-7.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *