You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_8: Kẹp chặt chi tiết bằng cách dùng vít, đòn bẩy

Đồ Gá Bài_8: Kẹp chặt chi tiết bằng cách dùng vít, đòn bẩy

do-ga-8.1

Kẹp chặt dùng vít, đòn bẩy sử dụng cơ cấu kẹp chặt dùng vít, bu-lông đai ốc nhưng không trực tiếp kẹp lên chi tiết gia công mà thông qua một đòn kẹp trung gian (bích kẹp) để truyền lực ban đầu thành lực kẹp vào chi tiết gia công.

Dùng cơ cấu kẹp chặt vít, đòn bẩy trong những trường hợp sau:

+ Kết cấu đồ gá không cho phép trực tiếp, phải với đến các vị trí kẹp xa.

+ Cần phóng đại lực kẹp.

 

* Sơ đồ tính lực kẹp.

  • Trường hợp a (hình 1.16)

do-ga-8.2

  • Trường hợp b (hình 1.17):do-ga-8.3

 

 

 

  • Trường hợp c (hình 1.18):

do-ga-8.4

 

Trong đó:

Q: Ngoại lực

W: Lực kẹp

L: Là khoảng cách từ ngoại lực đến điểm tựa (mm)

L1: Khoảng cách từ điểm tựa đến điểm đặt.

do-ga-8.5

do-ga-8.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *