You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_9: Kẹp chặt chi tiết gia công bằng bánh lệch tâm

Đồ Gá Bài_9: Kẹp chặt chi tiết gia công bằng bánh lệch tâm

do-ga-9

Bánh lệch tâm là chi tiết có tâm quay lệch so với tâm hình học của nó. Nhờ vào tính tự hãm của nó, ta thực hiện được việc kẹp chặt.

Capture

• Ưu điểm của kẹp chặt bằng bánh lệch tâm.

+ Kẹp nhanh.
+ Cơ cấu đơn giản không cần các chi tiết phụ.
• Nhược điểm:

+ Hành trình kẹp ngắn.
+ Lực kẹp yếu (chi bằng 1/5; l/6 lực kẹp của cơ cấu bu-lông, đai ốc).
+ Tính vạn nãng kém.
+ Tính tự hãm kém.

Kẹp chặt bằng bánh lệch tâm thường được sử dụng trong trường hợp không có hoặc rung động ít, lực kẹp không yêu cầu lớn lắm.

Vật liệu chế tạo bánh lệch tâm thường bằng thép Y7; Y8; Y8A; 20X. Nhiệt luyện đạt độ cứng 55 ÷ 60 HRC, bề mặt thấm C từ 0,8 ÷ 1,2 mm.

• Có hai loại tâm sai:

– Loại tâm sai thường dùng trong kết cấu kẹp chặt là tâm sai lệch tròn.
– Ngoài ra còn có tâm sai là đường cong Lô-ga-rit hoặc Ac-si-met. Lực kẹp được tính như sau:

do-ga-911

Trong đó:

W: Lực kẹp chặt.

S: Khoảng cách từ tâm quay đến điểm tiếp xúc.

α: Góc nâng ở điểm tiếp xúc.

ᵩ, ᵩ1:Góc ma sát.

L: Chiều dài cán.

Q: Ngoại lực.

 

Dưới đây giới thiệu một số cơ cấu kẹp chặt bằng bánh lệch tâm:

 

do-ga-912

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *