You are here: Home » Khuôn đúc » Đúc khuôn mẫu chảy

Đúc khuôn mẫu chảy

Đây là một dạng đúc khuôn đặc biệt trong khuôn dùng một lần. Thực chất của đúc khuôn mẫu chảy tương tự như đúc khuôn cát. Nhưng cần phân biệt hai điểm sau đây:

Lòng khuôn được tạo ra nhờ mẫu là vật liệu dễ bị chảy. Do đó việc lấy mẫu ra khỏi lòng khuôn thực hiện bằng nung chảy mẫu rồi rót ra theo hệ thống rót.

Vật liệu chế tạo khuôn bằng chất liệu đặc biệt nên chỉ cần độ dày nhỏ (6 ¸ 8mm) nhưng rất bền, thông khí tốt, chịu nhiệt.

duckhuon

Những đặc điểm của đúc khuôn mẫu chảy là:

v Ưu điểm

–     Vật liệu đúc có độ chính xác cao nhờ lòng khuôn không phải lắp ráp theo mặt phân khuôn, không cần chế tạo thao riêng.

–     Độ nhẵn bề mặt bảo đảm do bề mặt lòng khuôn nhẵn, không cháy khuôn …

–     Vật đúc có thể là vật liệu khó nóng chảy, nhiệt độ rót cao.

v Nhược điểm

–     Quy trình chế tạo một vật đúc gồm nhiều công đọan nên năng suất không cao. Do vậy ngời ta phải cần cơ khí hóa hoặc tự động hóa quá trình sản xuất.

–     Đúc khuôn mẫu chảy chỉ thích hợp để chế tạo các vật đúc với kim loại quý cần phải tiết kiệm, những chi tiết đòi hỏi chính xác cao…

Trên hình 9.7 giới thiệu một dạng khuôn đúc chế tạo bằng mẫu chảy.

duckhuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *