You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Đúc sáp trong máy bơm sáp chân không tự động

Đúc sáp trong máy bơm sáp chân không tự động

Quy trình vận hành máy.

* Thao tác mở máy:

 • Mở khí ở máy compressor. Áp suất khí sẽ tăng dần. Kiểm tra áp suất khí: giá trị sử dụng từ 3-6 bar.

 • Mở nguồn máy bơm sáp. Kéo van hút chân không về vị trí nằm ngang.

 • Chỉnh nhiệt độ nấu sáp và nhiệt độ đầu phun sáp. Giá trị sử dụng: 700C – 800

 • Kéo van hút chân không cho nằm đứng như hình.

 • Chờ khoảng 25 phút để cho sáp được nấu chảy hoàn toàn.
 • Điều chỉnh thời gian bơm sáp, thời gian kẹp sản phẩm, áp suất bơm sáp. Giá trị sử dụng tham khảo: 4s, 4s, 0.7.

 • Kiểm tra dầu trong máy hút chân không, mở máy hút. Khi áp suất chân không đạt đến giá trị ổn định (sau 5 phút), có thể tắt máy hút chân không.

* Các thao tác sử dụng máy:

 • Rắc và bôi đều phấn chống dính vào lòng khuôn cao su.

 • Đặt khuôn cao su vào bộ phận kẹp của máy.

–      Nhấn nút bơm sáp (lưu ý đặt máy ở chế độ auto).

 

* Các thao tác khi tắt máy:

 • Chỉnh áp lực bơm sáp từ 0.7 về 0.4 (ấn nút chỉnh áp suất số 1).

 • Kéo van áp suất chân không nằm ngang để áp suất trong nồi nấu sáp bằng áp suất khí trời, cột áp suất đồng hồ đo áp bên tay phải trở về số 0 (van từ vị trí đứng kéo lên vị trí nằm ngang).

 • Tắt máy.
 • Tắt van khí ở compressor.
 • Lưu ý nút xả khí bên tay phải chỉ để xả nước đọng.
 • Nếu sử dụng van khí không đúng thì sau khi tắt máy nhớt sẽ bị tràn từ máy bơm vào máy bơm sáp. Nếu dầu tràn vào máy phải vệ sinh máy sạch sẽ và tra thêm nhớt lại vào máy hút chân không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *