You are here: Home » Tài liệu khuôn » Giáo trình Thiết kế khuôn – Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren

Giáo trình Thiết kế khuôn – Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren

Tháo ren bằng thanh răng – bánh răng cho phép tháo ren cùng lúc nhiều sản phẩm trên khuôn và đảm bảo ren có độ chính xác cao hơn hai phương pháp thảo ren trên. Ngoài ra, cơ cấu tháo ren bằng thanh răng – bánh răng còn phù hợp với những sản phẩm có kích thước lơn trong sản xuất hàng loạt

http://www.mediafire.com/view/5u5486dq9li2z4b/Thietkekhuon.com_Giáo_trình_Thiết_kế_khuôn_-_Khuôn_ép_phun_cho_sản_phẩm_có_ren.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *