You are here: Home » Tài liệu khuôn » Giáo trình Thiết kế khuôn – Xử lý khuyết tật trên sản phẩm

Giáo trình Thiết kế khuôn – Xử lý khuyết tật trên sản phẩm

Hiện tượng kẹt khí (bẫy khí): xảy ra khi vận tốc và áp suất phun quá cao khiến cho các bọt khí trong hệ thống kênh dẫn và lòng khuôn không thể thoát kịp ra ngoài hệ thống thoát khí trong khoảng thời gian điền đầy rất ngắn. Hiện tượng kẹt khí cũng xảy ra khi có sự ưu tiên dòng chảy vì bố trí hệ thống thoát khi không hợp lý

http://www.mediafire.com/view/mrw1b8uxz67lwiu/Thietkekhuon.com_Giáo_trình_Thiết_kế_khuôn_-_Xử_lý_khuyết_tật_trên_sản_phẩm.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *