You are here: Home » Công Nghệ » Giới thiệu về tách khuôn trong Creo Parametric 3.0

Giới thiệu về tách khuôn trong Creo Parametric 3.0

Trong khuôn mẫu một điểm mấu chốt ban đầu là làm sao đó để bạn có thế tạo ra được các nữa khuôn từ chi tiết mẫu , do đó hãy chắc chắn rằng việc thiết kế mẫu đã đúng và chuẩn cho quá trình thiết kế khuôn , để biết rõ kết cấu hợp lý thế nào của chi tiết cho khuôn mẫu người học xin hãy tham khảo các tài liệu về khuôn mẫu, còn ở đây tôi chỉ đề cập đến việc dùng Creo Parmetric 3.0 để tách khuôn .Nhìn chung đê tách thành công các nữa khuôn thì bạn phải trải qua các công việc chính chốt nhất sau đây.

Thiết kế vật mẫu.

–   Việc thiết kế mẫu tối ưu mang lại một ý nghĩa về kinh tế rất cao trong sản xuất . Người thiết kế vật mẫu phải tạo ra cho được hình dạng hình học phù hợp với vật liệu nhựa , điển hình là một số yếu tố đáng chú ý là bề dày , gân , góc bo , các lỗ , vấu lồi và đặc biệt là góc vát thoát khuôn.

–   Việc thiết kế vật mẫu bạn có thể thực hiện một cách riêng biệt , tức là dùng môi trường Part để thiết kế, cũng có thể vào môi trường phân khuôn để thiết kế hoặc cũng có thể sử dụng một phần mềm khác để thiết kế cũng được.

Vào môi trường phân khuôn,đưa vật mẫu vào và thiết lập độ co ngót vật liệu.

–   Khi đưa vật mẫu vào để bắt đầu thực hiện việc tách khuôn, thì

bản chất là phần mềm sẽ lấy chi tiết làm tham chiếu để tạo ra cho được vùng thể tích (Rỗng ) cần tạo ra sau này . Bước này ta có thêm một số lựa chọn để đưa tham chiếu vào.

–   Yếu tố độ co ngót vật liệu thì phần mềm sẽ tiến hành tính lại các kích thước theo các phương để tạo ra được vùng thể tích mới phù hợp , bước này đòi hỏi người thực hiện công việc phải có hiểu biết rõ ràng về vật liệu.

 To mặt phân khuôn hoặc các vùng thể tích riêng biệt.

–   Mục đích của bước này là tạo ra cho được các vùng thể tích riêng biệt từ phôi của chúng ta , bạn có thể tạo ra mặt phân khuôn rồi căn cứ mặt phân khuôn này để cắt (Split) thể tích phôi thành các vùng thể tích nhỏ hơn .

–   Bạn cũng có thể không cần dùng đến mặt phân khuôn và thay vào đó là tự vẽ ra những vùng thể tích nhỏ .

–   Bạn cũng có thể kết hợp cả hai cách trên, tức là vừa cắt thể tích

bằng mặt phân khuôn và vừa tự tạo ra các vùng thể tích.

   Đông cứng các vùng thể tích

–   Đây là giai đoạn quan trọng , bạn phải tiến hành đông cứng các vùng thể tích đã tạo ra ở trên để biến các vùng này thành các chi tiết (Part) , phần mềm sẽ biến vùng thể tích này thành các chi tiết có phần đuôi mở rộng là *.Prt và hiển nhiên là bạn có thể mở ra và thực hiện các công việc khác , đây chính là kết quả cuối cùng mà bạn cần có.

–   Hình   dưới   đây   mô   tả   quá   trình   tách   khuôn   bằng   Creo

Parametric .

tachkhuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *