You are here: Home » Công Nghệ » Kênh dẫn nóng trong cáckết cấu khuôn.

Kênh dẫn nóng trong cáckết cấu khuôn.

Ngoài cách phân loại theo cách thức gia nhiệt ta còn có thể phân loại theo kết cấu khuôn.

 • Khuôn có 1 lòng khuôn đơn:

Khuôn có lòng khuôn đơn thì hệ thống kênh dẫn nóng rất đơn giản chỉ gồm 1 đầu phun lắp trực tiếp với đầu phun máy ép. Thường không dùng để sản xuất mà chỉ dùng để thử nghiệm để tìm hiểu các thông số quá trình như: áp suất, nhiệt độ, độ co rút… trước khi sản xuất các khuôn nhiều lòng khuôn.

 

Hình 2.14 Kênh dẫn nóng cho lòng khuôn đơn.

 

 • Khuôn có nhiều lòng khuôn.

Hệ thống kênh dẫn nóng nhiều lòng khuôn cũng tương tự như hệ thống nhiều lòng khuôn kênh dẫn nguội vì nó cho phép đặt miệng phun linh hoạt. Nhưng thiết kế khuôn nhiều lòng khuôn trong kênh dẫn nóng tương đối phức tạp hơn vì nó bao gồm hệ thống bạc cuống phun, bộ chia nhựa và đầu phun được gia nhiệt đều tạo thành hệ thống kênh dẫn nóng liên tục dẫn đến các lòng khuôn riêng biệt.

Hình 2.15 Khuôn có nhiều lòng khuôn và đồ thị mối quan hệ giữa chi phí và

số lòng khuôn.

 

Dựa vào đồ thị ta thấy nếu thiết kế khuôn có nhiều lòng khuôn thì sẽ cho ta lợi về máy móc mặc dù chi phí khuôn tăng lên. Nhưng tổng chi phí giảm rất nhiều khi số lòng khuôn tăng từ 2 lên 6 lòng khuôn. Nhưng trong sản xuất người ta có thể thiết kế 32, 144 lòng khuôn để đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

 • Khuôn nhiều tầng.

Các hệ thống khuôn kép này cũng có kết cấu chung khá giống với hệ thống khuôn nhiều tầng kênh dẫn nguội, trừ hệ thống kênh dẫn trong khuôn nhiều lòng khuôn. Các hệ thống này có năng suất rất cao nhờ số lòng khuôn có thiết kế tăng gấp đôi, gấp 3 lần hay thậm chí gấp 4 lần số lòng khuôn so với khuôn thông thường trong khi chỉ tăng lực kẹp và chiều dày khuôn lên rất ít. Điều này được thực hiện bằng cách thêm vào nhiều mặt phân khuôn ở các vị trí đối xứng nhau. Để có thể dùng các loại khuôn này thì máy ép cũng cần có hệ thống kẹp cũng như các chuyển động kẹp đặc biệt. Hệ thống kẹp thường sử dụng là các thanh đòn kẹp hay các thanh răng.

Hình 2.16 Kênh dẫn nóng trong hệ thống khuôn nhiều tầng.

Tuy nhiên nhiều trường hợp hệ thống kênh dẫn nguội 2, 3 tấm vẫn được sử dụng phổ biến nhờ những ưu thế riêng của chúng trình bày ở bảng sau.

   Bảng 2.5.  Ưu thế của các hệ thống khuôn.

 

Hệ thống khuôn Ưu thế
Khuôn kênh dẫn nguội 2 tấm
 • Dễ thay đổi màu sắc.
 • Dễ vận hành và bảo dưỡng.
 • Chi phí thấp.
 • Dng cho mọi loại nhựa.
 • Hoạt động tin cậy.
Khuôn kênh  dẫn nguội 3 tấm
 • Khả năng đặt miệng phun linh hoạt.
 • Chi phí thấp so với knh dẫn nĩng.
 • Khởi động nhanh.
 • Dễ thay đổi màu sắc nhựa.
 • Dng cho mọi loại nhựa.
 • Hoạt động tin cậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *