You are here: Home » Khuôn nhựa » Khái quát về khuôn ép phun

Khái quát về khuôn ép phun

Các loại khuôn ép phun:
1. Khuôn hai tấm: là loại khuôn đơn giản nhất, rẻ hơn và chu kỳ ép phun ngắn hơn khuôn ba tấm.
a. Khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội:
 khuonepphun1
– Đối với khuôn ép phun có một lòng khuôn thì không cần đến kênh dẫn nhựa vì nhựa sẽ điền đầy trực tiếp vào khuôn thông qua bạc cuốn phun. Đối với khuôn có nhiều lòng khuôn thì nên thiết kế thêm kênh dẫn và đường dẫn sao cho nhựa có thể điền đầy khuôn cùng lúc. Trước khi thiết kế, ta cần dùng một mẫu phân tích thử trên phần mềm để tìm ra vị trí phun tốt nhất. Các miệng phun có thể đặt thẳng hàng với các lòng khuôn thì việc dùng khuôn hai tấm là thích hợp.
– Thiết kế khuôn ép phun có nhiều lòng khuôn gặp nhiều hạn chế đối với một số khuôn nhất định => khắc phục bằng cách sử dụng khuôn ba tấm.
b. Khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng:
khuonepphun2
Khuôn ép phun hai tấm có kênh dẫn nóng luôn giữ cho nhựa luôn chạy trong bạc cuốn phun, kênh dẫn và miệng phun nhựa chỉ đông đặc khi nó chảy vào lòng khuôn.Khi mở ra thì chỉ có sản phẩm (không có kênh dẫn nguội) được lấy ra ngoài. Khi khuôn đóng lại thì nhựa trong các kênh dẫn nóng tiếp tục điền đầy vào trong lòng khuôn một cách trực tiếp. Kênh dẫn trong khuôn có thể gồm cả kênh dẫn nóng và kênh dẫn nguội.
– Các miệng phun đặt ở vị trí trung tâm các lòng khuôn.
– Loại khuôn này phù hợp với khuôn có nhiều lòng khuôn có kích thước nhỏ hay khuôn có hệ thống kênh dẫn phức tạp và phí nhiều vật liệu.
Ưu điểm:
+ Tiết kiệm vật liệu.
+ Không có vết của miệng phun trên sản phẩm.
+ Tiết kiệm thời gian chu kỳ.
+ Điều khiển được sự điền đầy và dòng chảy của nhựa.
Nhược điểm:
+ Gía thành cao hơn khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội.
+ Khó đổi màu vật liệu.
+ Hệ thống điều khiển nhiệt độ dễ bị hỏng.
c. Khuôn ép phun ba tấm
khuonepphun3
Khuôn ép phun ba tấm có hệ thống kênh dẫn được đặt trên tấm thứ hai song song với mặt phân khuôn chính. Nhờ tấm thứ hai này mà kênh dẫn và cuống phun có thể rời ra khỏi sản phẩm khi khuôn tự mở (tự cắt đuôi keo).
– Khuôn ép phun ba tấm được sử dụng khi mà toàn bộ hệ thống kênh dẫn không thể đặt trên cùng mặt phẳng như khuôn hai tấm. Vì:
+ Khuôn có nhiều lòng khuôn,
+ Khuôn có một lòng khuôn nhưng phức tạp nên cần hơn một vị trí phun nhựa,
+ Khó khăn trong việc chọn ra một vị trí phun thích hợp.
+ Phải cân bằng dòng nhựa giữa các kênh dẫn với nhau nên buộc phải thiết kế kênh dẫn không nằm trên mặt phẳng khuôn.
Ưu điểm:
+ Gía thành thấp hơn khuôn ép phun hai tấm có kênh dẫn nóng.
+ Ít bị hỏng hóc hơn khuôn ép phun hai tấm có kênh dẫn nóng.
+ Có thể phù hợp với những vật liệu chịu nhiệt.
Nhược điểm:
+ Chu kỳ ép phun tăng do hành trình đông nhựa để điền đầy lòng khuôn kéo dài.
+ Lãng phí nhiều vật liệu.
+ Cần áp suất phun lâu để điền đầy.
khuonepphun4
khuonepphun5
khuonepphun6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *