You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Khuôn Dập Bài_6:Những yêu cầu kỹ thuật khi lắp ráp khuôn

Khuôn Dập Bài_6:Những yêu cầu kỹ thuật khi lắp ráp khuôn

khuon-dap-6

 

 

 Yêu cầu kỹ thuật lắp ráp khuôn:

– Tất cả các chi tiết của khuôn đều được kiểm tra trước khi lắp ráp.

– Hình dáng và kích thước của chày và cối phải đúng với bản vẽ chế tạo.

–  Thành lỗ cối và thành ngoài của chày phải song song với nhau, vuông góc với mặt cối và mặt đặt khuôn.

– Khe hở z giữa chày và cối phải đúng trị số khe hở cho phép.

Các chi tiết lắp ráp với giá khuôn phải song song và vuông góc với mặt đặt khuôn (mặt chuẩn), sai số cho phép<0.1/100 mm theo chiều rộng và chiều dài.

– Nếu chày có tấm gạt phôi thì mặt cắt của đầu chày thụt sâu trong lỗ gạt phôi từ 0,3 ÷ 0,4 mm tính từ mặt tiếp xúc với tấm gạt phôi.

– Trụ dẫn, bạc dẫn phải đảm bảo song song vói nhau và vuông góc với

giá khuôn độ không, song song <0.08/100 mm   , độ không vuông góc < 0.1/100mm.

-Chuôi khuôn phân bố đối xứng với trục và bạc dẫn. Đồng thời nằm đúng trọng tâm của các chày tham gia dập cát.

– Độ không vuông góc giữa chuôi khuôn cho phép <0.08/100  mm.

– Các chi tiết của khuôn phải được kẹp chặt chắc chắn.

– Sau khi lắp hoàn chỉnh khuôn thì quá trình di chuyển của giá khuôn trên so với giá khuôn dưới phải nhọ nhàng và đúng khe hở giữa trụ dẫn và bạc dẫn < 0,06.

– Sản phẩm dập thử phải hoàn toàn đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, độ bóng và các yêu cầu kỹ thuật của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *