You are here: Home » Khuôn nhựa » Moldflow Plastic Insight (MPI) và các bước chuẩn bị cho quá trình phân tích

Moldflow Plastic Insight (MPI) và các bước chuẩn bị cho quá trình phân tích

Đây là phần mềm mạnh mẽ và đầy đủ tính năng nhất của Moldflow.Ngoài những tính năng của Moldflow Mold dviser nó còn có những tính năng khác như:
– Thiết lập các quá trình phân tích được nhiều dạng khuôn :Themoplastics Overmolding,ThemoplasticsInjectionMolding,Microcellular Molding, Microchip Encapsulation,Underfill Encapsulation( Flip Chip)
– Thiết lập các giai đoạn của quá trính phân tích :Fill, Fill+Flow+Cool, Fill+ Flow + Cool + Warp, Gate Location, Runner Balance,Shrink…
– Công cụ tạo và xử lí lưới mạnh mẽ.

-Có thể kết hợp nhiều quá trình phân tích cùng một lúc và quản lí chúng bằng Job manager.
– Kết quả phân tích được ghi nhận liên tục,xuất ra được nhiều định dạng từ đó dễ dàng đánh giá, nhận xét,báo cáo.

1

 

Creat New Project:
Trước khi làm việc ta tạo một project cho công việc của mình:File →Creat New Project

2

 

Chuận bị một đối tượng để phân tích là file CAD.Chuyển file CAD về định dạng được Plastic Insight 6.2 hổ trợ :STL,IGES…bằng các phần mền CAD(ở đây ta dung phần mên pro/w4.0 được dùng để thiết kế sản phẩm)

Import đối tượng:
Nhập đối tượng dể chuẩn bị cho qua trình phân tích:File→Import→Chi đường dẫn dến vị trí đối tượng chúng ta đã chuẩn bị.

4

 

Lựa chọn cách để chia lưới đối tượng phân tích là :Fusion. Ngoài ra còn có các lựa chọn khác là Midplan va 3D.
Đối tượng được nhập qua trình phân tích đối tượng được thược hiện qua từng giai doạn cụ thể như sau:

5

 

Chia lưới đối tượng(Create mesh):
Nhấp vào biểu tượng99hoặc trên thanhcôngcụ:Mesh→Genetare Mesh
Sau khi cài đặt các thông số cho qua trình chia lưới hình 6.4.
-Độ dài toàn bộ cạnh lưới.
-Chiều cao dây.
-Sai số.
Và các thông số khác.
Chú ý rằng lưới đối tượng chia càng nhỏ thì tính chính xac trong qua trình phân tích càng cao,tuy nhiên lúc đó đòi hỏi cấu hình may tính phải đáp ứng được
yêu cầu đó.

9 10

 

Hoàn tất chọn 90   kết quả được

Chọn quá trình phân tích:
Trên thanh công cụ: Analysis→Select AnalysisSequence→Chọn quá trình…-OK

91

Lựa chọn vật liệu :
Thư viện của moldflow cung cấp đầy đủ các loại vật liệu được tìm kiếm theo nhà sản xuất(Manufacturer) và tên gọi thị trường (trade name)

92

 

Chọn  93 để xem chi tiết tính chất vật liệu,Chọn OK để kết thúc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *