You are here: Home » Công Nghệ » Một số điều lưu ý khi thiết kế hệ thống đẩy trong khuôn ép phun

Một số điều lưu ý khi thiết kế hệ thống đẩy trong khuôn ép phun

  • Tấm đẩy hầu như luôn được lắp ở nửa khuôn di động. Trừ một số trường hợp đặc biệt, tấm đẩy được đặt ở nữa khuôn có định.
  • Các chốt đẩy hay lưỡi đẩy nên bố trí ở góc, cạnh, gân của sản phẩm.
  • Hành trình đẩy nên bằng chiều sâu lớn nhất của sản phẩm theo hướng mở khuôn cộng thêm 5 – l0
  • Các đỉnh chất đẩy nên nằm ngang mức so với mặt phân khuôn để đảm bảo không để lại vết trên bề mặt sản phẩm. Tuy nhiên trên thực tế, một số sản phẩm có các vết chốt đẩy trên bề mặt nhưng vẫn chấp nhận được vì chứng nằm ở mặt khuất của sản phẩm. Khoảng chênh lệch giữa đỉnh chốt và mặt phân khuôn có thể chấp nhận được là 0,05 – 0,1 mm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *