You are here: Home » Công Nghệ » Những điều cần lưu ý khi thiết kế hệ thống làm nguội

Những điều cần lưu ý khi thiết kế hệ thống làm nguội

  • Đảm bảo làm nguội đóng đều toàn sản phẩm. Do đó, cần chú ý đến việc làm nguội những phần dày nhất của sần phẩm.

 

 

1), 2): Bố trí kênh dẫn nguội làm nguội đều sản phẩm.

  • Kênh làm nguội nên được đặt gần mặt lòng khuôn khi có thể để làm nguội tốt hơn.
  • Đường kính kênh làm nguội (thường lớn hơn 8mm) nên không đổi trên toàn bộ chiều dài kênh để tránh cản dòng vì sự ngắt nghẽn sẽ làm trao đổi nhiệt không tốt.
  • Nhiệt chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra (At)nên nằm trong khoảng 2~3°c. Thông thường, nhiệt độ đầu vào nên thấp hơn nhiệt độ khuôn mà ta mong muốn là 10 – 20° .Nhiệt chênh lệch giữa chất làm nguội và thành kênh làm nguội nên nằm trong khoảng 2-5°C là tốt nhất (theo tài liệu Moldflow).

Nên chia kênh làm nguội thành nhiều vòng làm nguội. Không nên thiết kế chiều dài kênh làm nguội quá dài vì dễ dẫn đến mất áp và tăng nhiệt trên nó khiến delta t vượt quá 3°c.

  • Kênh làm nguội phải được khoan để có độ nhám tạo ra ra sự chảy rõi bên trong kênh. Dòng chảy rõi sẽ trao đổi nhiệt tốt hơn dòng chây không rõi (chảy tầng) từ 3 -5 lần.

 

 

Dòng chảy rõi trao đổi nhiệt tốt hơn.

Dòng chảy rõi được đặc trưng bởi số Reynold. Khi số Reynold >10000 ta có dòng chảy rõi. Ta có thể tham khảo bảng sau để xác định trạng thái dòng chảy.

 

Số reynold có thể được tính theo công thức sau;

trong đó : p : tỷ trọng riêng của chất làm nguội (kg/m3).

u : vận tốc trung bình của dòng chất làm nguội (m/s). d: đường kính kênh làm nguội (m).

TỊ I hệ Số nhớt của chốt làm nguội (m2/s).

  • Cần xem xét độ bền cơ của tấm khuôn khi khoan các kênh làm nguội.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *