You are here: Home » Khuôn đúc » Phương pháp đúc ly tâm

Phương pháp đúc ly tâm

 

duc

Thực chất đúc ly tâm là điền đầy hợp kim lỏng vào khuôn quay. Nhờ lực ly tâm sinh ra khi quay sẽ làm hợp kim lỏng phân bố lên thành khuôn và đông đặc tại đó.

Dạng đúc đặc biệt trong khuôn quay có đặc điểm:

Ưu điểm

–     Tổ chức kim loại mịn chặt, không tồn tại các khuyết tật rỗ khí, rỗ co ngót.

–     Tạo ra vật đúc có lỗ rỗng mà không cần thao.

–     Không dùng hệ thống rót phức tạp nên ít hao phí kim loại.

–     Tạo ra vật đúc gồm một vài kim loại riêng biệt trong cùng một vật đúc.

Nhược điểm

–     Có hiện tượng  thiên tích vùng theo diện tích ngang của vật đúc, do mỗi phần tử có khối lượng khác nhau chịu lực ly tâm khác nhau.

–     Khi đúc ống, đường kính lỗ kém chính xác và có chất lượng bề mặt kém.

Trên hình 9.4 giới thiệu hai phương pháp đúc ly tâm: đúc ly tâm có trục quay thẳng đứng (Hình 9.4 – a) và đúc ly tâm có trục quay nằm ngang (Hình 9.4 – b).

duclytamJPG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *