You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Quy trình đúc trong khuôn mẫu chảy

Quy trình đúc trong khuôn mẫu chảy

Quy trình đúc mẫu chảy trong khuôn thạch cao (được sử dụng trong bài thực tập).

 • Quá trình đúc trong khuôn mẫu chảy được thể hiện qua sơ đồ sau:

 • Bước 1: Từ mẫu gốc ta tạo ra khuôn ép sáp bằng cách lưu hóa các lớp cao su chứa mẫu.

 • Bước 2: Ép sáp vào khuôn.

 • Bước 3: Lấy mẫu sáp khỏi khuôn.

 • Bước 4: Tạo ra cây sáp bằng cách gắn các mẫu sáp lên một thân.sáp.

 • Bước 5: Tạo khuôn thạch cao từ cây sáp.

 • Bước 6: Nung khuôn thạch cao.

 • Bước 7: Rót kim loại vào khuôn.

 

 • Bước 8: Phá khuôn lấy sản phẩm.

 • Bước 9: Làm sạch và đánh bóng sản phẩm.

 • Bước 10: Hoàn thiện sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.