You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuôn thổi » Quy trình đùn thổi

Quy trình đùn thổi

phunthoi12

Hình 15.    Quy trình ép đùn thổi

Trong ép khuôn bằng đùn thổi, nhựa nhiệt dẻo nóng chảy thuần nhất dưới dạng ống  được đùn xuất vào không khí. Ống tube này, gọi là parison, được kẹp giữa hai nửa khuôn loại khuôn cái. Dòng khí, thường là không khí, xâm nhập khi hai khuôn đã đóng lại, qua một đầu hay kim bơm, làm giãn nở dòng nhựa nhiệt dẻo nóng chảy bám vào hai nửa khuôn, qua đó lấy theo hình dạng bên trong của khuôn, sau đó được làm nguội, rồi dòng khí được xả đi, khuôn mở ra và đẩy sản phẩm đã làm nguội ra ngoài. Không giống ép kiểu phun thổi, quy trình này có vụn thừa cần phải cắt bỏ. Phần dư này được tạo ra khi parison nung nóng dính vào nhau ở phần đáy và đỉnh của ống tube nóng này. Trong vài trường hợp, có thể có vụn thừa ở toàn bộ biên ngoại vi của sản phẩm (chẳng hạn, bình chứa xăng) (xem Hình 15).

Về cơ bản có hai loại máy đùn thổi khác nhau được chào bán. Đó là máy gián đoạn và máy liên tục

 

Trong đùn thổi liên tục, phần đùn hay phần cấp nhựa sẽ chạy liên tục và tạo hình parison liên tục. Đùn liên tục đảm bảo parison được nung đồng đều nhất vì vật liệu nhựa nhiệt dẻo nung nóng di chuyển liên tục với thời gian dừng ít nhất. Phương pháp này được dùng để sản xuất các bình chứa như của Bekum & Kautex; máy ép thổi con thoi và các máy công nghiệp lớn.

 

phunthoi13

Hình. 16.    Sơ đồ máy gia công quay với parison được đùn xuất liên tục

 

 

phunthoi14

Hình. 17.    Minh họa parison đùn xuất liên tục với phôi di chuyển con thoi sang phải hay trái, cắt qua parison, kẹp giữ parison trong khuôn và dịch chuyển sang phải hay trái để thổi nên sản phẩm bình chứa

 

phunthoi15

Hình. 18.    Ép khuôn bằng đùn thổi gián đoạn

Số lượng khuôn thổi phụ thuộc vào kích thước đường kính bánh xe và kích thước phần đùn như các bánh xe sản xuất bởi Uniloy Milacron, Plastipak, Graham & Owens Brockway. Quy trình này cũng dùng bởi Bekum, Kautex, Wilmington, Uniloy Milacron, Graham, Davis Standard và Jackson Machinery để chế tạo các bình chứa như bình xăng xe, bình giữ, bình 55-gallon (xem Hinh 16 và 17).

Phác họa máy ép đùn thổi với trục vít dao động được trình bày ở Hình 18. Đây là quá trình đùn xuất parison, sau đó khuôn thổi sẽ cắt parison và đóng lại, và bình chứa sẽ được thổi ngay sau đó. Chỉ sau khi đã thổi xong, khuôn mở ra và bình chứa đã thổi được láy khỏi máy, thì parison mới được đùn xuất tiếp. (xem Hình 18).

Trong ép đùn thổi gián đoạn, ở hầu hết các máy thì parison được tạo hình ngay sau khi sản phẩm đúc thổi được lấy khỏi khuôn thổi. Trong một số máy lớn, ống parison được cắt ra và đóng kín  bên trong khuôn thổi và rồi khi khuôn thổi di chuyển ra ở phía dưới đầu công cụ parison để đảm bảo có chỗ tạo hình parison mới. Bởi vì có sự dừng và khởi động khi tạo parison, phương pháp này thường sẽ không dùng cho vật liệu nhạy cảm với nhiệt, như PVC. Phương pháp này thích hợp hơn với vật liệu ổn định về nhiệt như HDPE và ABS.  Ví dụ như bình chứa sữa dung tích gallon, các sản phẩm dẻo trong ô tô, bình nước 5 gallon (polycarbonate)

phunthoi16

Hình. 19.    Máy ép nhựa dùng đùn xuất của Uniloy, kiểu 350R với 8 đầu, dùng đẻ sản xuất chai sữa 2 L (0.5 gallong) và có tay cầm. Đã đạt năng suất trên 65 triệu chai/minuty; đồng thời phần phoi thừa cũng được trình bày. Ảnh bỏi Hoover  Universal, Inc..

Quy trình gián đoạn sử dụng một trục vít dao động để cấp nhựa. Sau khi parison được hình thành, trục vít di chuyển về chỗ cũ (hay phục hồi) tích lũy thêm dòng nóng chảy thuần nhất ở phía trước phần đỉnh trục. Một khi khuôn thổi tách khỏi sản phẩm, tín hiệu sẽ truyền đi để bộ phận cấp nhựa tạo parison mới. Trục vít sau đó sẽ tiến tới như một cái chày buộc dòng nhựa nóng chảy thông qua đầu đùn xuất để tạo hình parison mới. Hiện tại, có đển 12 parison được tạo thành cùng lúc. Một máy ép phun đùn thổi dùng trục vít dao động để sản xuất chai sữa, được trình bày ở Hình 19.

Một sự hiệu chỉnh khác là phương pháp nện tích lũy, dù không còn được sử dụng rộng rãi nữa. Phương pháp này nhắm đến sản phẩm cân nặng từ 2kg trở lên. Hệ thống này, rất giống phương pháp trục vít dao động, thường được dùng để đùn xuất các loại parison nặng một ách nhanh chóng, vốn có thể bị võng hay biến dạng bởi trong lượng bản thân. Bộ tích lũy là một bồn chứa được gắn vào bên cạnh bộ đùn xuất. Một piston sẽ đẩy dòng nhiệt tới vị trí đầu đùn xuất. Trong phương pháp này, không giống như khi dùng trục vít dao động, phần nóng chảy vào bồn trước sẽ là phần cuối cùng khi lấy ra. Do đó, phân bố dòng nhựa nóng chảy không đều.

Đầu tích lũy (xem Hình 20) được thay bằng bộ nện-tích lũy cho các ứng dụng nặng. Bồn chứa hình tube là một phần của đầu đùn xuất. Dòng nhựa nóng chảy đi vào đầu trước sẽ đi ra trước. Một piston hình vành khăn sẽ nhanh chóng đùn xuất dòng nóng chảy trong đầu, với áp lực nhỏ và đều, nhờ đó giúp giảm ứng suất khi làm việc trong các hệ thống khác.

Gần gũi với ép thổi đùn xuất là quy trình gia công cổ trong ép đùn xuất (xem Hình 21). Hiện vẫn được dùng bởi Owens-Illinois, quy trình độc đáo này có thể được phá triển triển từ công nghệ thổi thủy tinh. Trong một cách tiếp cận khác thường, cổ chai sẽ được ép phun và thân chai được ép thổi đùn xuất. Hai nửa lòng khuôn gia công cổ chai hay vòng cổ được lắp vào một bộ truyền động. vốn giao cắt với hai nửa lòng khuôn thổi. Bộ truyền động đi xuống dưới để chạm vào đầu đùn xuất. Khi đã vào vị trí, áp suất đùn sẽ bơm đầy vùng cổ chai bằng nhựa nóng chảy. Sau khi giữ trong 1-2 giây, bộ truyền động đi lên trong khi parison được đùn xuất. Khi bộ truyền động đạt đến điểm cao nhất hành trình, lòng khuôn thổi đóng parison lại. Các bước còn lại như loại bỏ phần thừa, thổi và lấy sản phẩm được làm theo kĩ thuật truyền thống. Mặc dù chu kỳ sản xuất có phần chậm, quy trình này có lợi thế là đúc cổ chai chính xác và parison được giữ ở cả hai đầu. Lợi thế nữa là chỉ phần đuôi thừa phải nghiền lại trong khi với phương pháp đùn cơ bản, cả phần cổ và phần đuôi thừa phải được nghiền lại.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *