You are here: Home » Tài liệu khuôn » Sổ tay thép thế giới Trần Văn Địch

Sổ tay thép thế giới Trần Văn Địch

Cuốn sổ tay giới thiệu số liệu về qui cách vật liệu gang, thép của 9 quốc gia sản xuất gang, thép hàng đầu thế giới và các nước đang sử dụng tiêu chuẩn ISO. Thứ tự sắp xếp mác thép của các nước được trình biên theo hệ thống tiêu chuẩn tương tự, theo mức độ quen thuộc với Việt Nam trở đi: Việt Nam, Liêng Bang Nga, Trung Quốc, ISO, Nhật Bản, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Anh, Mỹ. Bạn có thể download  bản PDF về máy để tra cứu khi cần thiết.

thepthegioi

 

 

Link download:

https://drive.google.com/file/d/0B9M4-AdxNdmeaUNYQzNZZzRudms/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *